W jaki sposób możemy współpracować?

Informowanie o podejmowanych działaniach

Jeżeli realizowane przez Ciebie działania są zbieżne z naszą misją i celami, proponujemy wzajemne informowanie się o nich, na przykład za pomocą wysyłki informacji w newsletterze, umieszczania informacji na profilu Facebook i Google+ oraz na stronie internetowej. Szczegółowe informacje o przyjętych przez nas zasadach informowania o działaniach innych podmiotów znajdziesz tutaj.

Objęcie projektu patronatem/matronatem

Projekty o szczególnym znaczeniu dla osiągania naszych celów obejmujemy patronatem/matronatem – w zamian za umieszczenie naszego logo w materiałach promocyjnych oferujemy promocję projektu/wydarzenia poprzez umieszczenie informacji oraz banera na naszej stronie internetowej, profilach na portalach społecznościowych oraz przekazywanie informacji o inicjatywie naszym klientkom/klientom. Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania patronatu/matronatu znajdziesz tutaj.

Wspólna realizacja projektów

Jeżeli nasza wiedza i posiadane doświadczenie mogą być przydatne dla realizacji twojego projektu i jest on zgodny z naszą misją i celami, oferujemy włączenie się w podejmowane działania, np. poprzez powierzenie nam odpowiedzialności za realizację części działań, konsultacje merytoryczne i organizacyjne czy zapewnienie wykwalifikowanej kadry.

Udostępnienie sal i sprzętu

Jeżeli realizujesz projekt/wydarzenie zgodne z naszą misją i celami, proponujemy nieodpłatne skorzystanie z posiadanych przez nas pomieszczeń oraz urządzeń. Możemy zaoferować:

  • skorzystanie z dwóch sal seminaryjno-warsztatowych zlokalizowanych w centrum Warszawy, wyposażonych w krzesła, projektor multimedialny, ekran, flipchart, dostęp do bezprzewodowego internetu i zaplecze kuchenne; 
  • udostępnienie projektora multimedialnego; 
  • udostępnienie biura z dostępem do komputera, drukarki, faksu, telefonu i kopiarki.
  • Szczegółowe informacje o zasadach udostępniania sal i sprzętu znajdziesz tutaj.

Udostępnienie osobowości prawnej (afiliacja)

Projektom i inicjatywom zgodnym z naszą misją i celami, które nie posiadają osobowości prawnej, oferujemy udzielenie tzw. afiliacji. Polega ona na udostępnieniu osobowości prawnej i rachunku bankowego, niezbędnych np. do złożenia wniosku o dotację, ubiegania się o wystawienie wiz czy reprezentowanie przed instytucjami publicznymi.

W jaki sposób możemy współpracować?

Informowanie o podejmowanych działaniach

Jeżeli realizowane przez Ciebie działania są zbieżne z naszą misją i celami, proponujemy wzajemne informowanie się o nich, na przykład za pomocą wysyłki informacji w newsletterze, umieszczania informacji na profilu Facebook i Google+ oraz na stronie internetowej. Szczegółowe informacje o przyjętych przez nas zasadach informowania o działaniach innych podmiotów znajdziesz tutaj.

Objęcie projektu patronatem/matronatem

Projekty o szczególnym znaczeniu dla osiągania naszych celów obejmujemy patronatem/matronatem – w zamian za umieszczenie naszego logo w materiałach promocyjnych oferujemy promocję projektu/wydarzenia poprzez umieszczenie informacji oraz banera na naszej stronie internetowej, profilach na portalach społecznościowych oraz przekazywanie informacji o inicjatywie naszym klientkom/klientom. Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania patronatu/matronatu znajdziesz tutaj.

Wspólna realizacja projektów

Jeżeli nasza wiedza i posiadane doświadczenie mogą być przydatne dla realizacji twojego projektu i jest on zgodny z naszą misją i celami, oferujemy włączenie się w podejmowane działania, np. poprzez powierzenie nam odpowiedzialności za realizację części działań, konsultacje merytoryczne i organizacyjne czy zapewnienie wykwalifikowanej kadry.

Udostępnienie sal i sprzętu

Jeżeli realizujesz projekt/wydarzenie zgodne z naszą misją i celami, proponujemy nieodpłatne skorzystanie z posiadanych przez nas pomieszczeń oraz urządzeń. Możemy zaoferować:

  • skorzystanie z dwóch sal seminaryjno-warsztatowych zlokalizowanych w centrum Warszawy, wyposażonych w krzesła, projektor multimedialny, ekran, flipchart, dostęp do bezprzewodowego internetu i zaplecze kuchenne; 
  • udostępnienie projektora multimedialnego; 
  • udostępnienie biura z dostępem do komputera, drukarki, faksu, telefonu i kopiarki.
  • Szczegółowe informacje o zasadach udostępniania sal i sprzętu znajdziesz tutaj.

Udostępnienie osobowości prawnej (afiliacja)

Projektom i inicjatywom zgodnym z naszą misją i celami, które nie posiadają osobowości prawnej, oferujemy udzielenie tzw. afiliacji. Polega ona na udostępnieniu osobowości prawnej i rachunku bankowego, niezbędnych np. do złożenia wniosku o dotację, ubiegania się o wystawienie wiz czy reprezentowanie przed instytucjami publicznymi.