• Koalicja Miast Maszerujących
  • Wsparcie dla społeczności osób LGBTQIAP
  • Tęczowy przewodnik
  • Diversity & Childhood
  • Open Doors
Realizujemy projekt sektorowy „Koalicja Miast Maszerujących Po Równość Osób LGBT+”!
Działania w projekcie finansowane są w ramach programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków EOG.
16 paźrdziernika 2021 roku wydarzyła się historyczna rzecz dla queerowej społeczności w Polsce.
Zawiązała się Koalicja Miast Maszerujących – zrzesza 30 organizacji i grup nieformalnych organizujących Marsze Równości w Polsce.

Chcesz śledzić działania naszej Koalicji? Zapraszamy na stronę www.miastamaszerujace.pl

Od stycznia 2022 roku realizujemy Program “Wsparcie psychologiczne i prawne dla społeczności LGBTQIAP”.

Dzięki niemu do końca 2023 roku zrealizujemy 1200 godzin poradnictwa psychologicznego i 480 godzin poradnictwa prawnego – co jest szczególnie ważne także w obliczu trwającego kryzysu uchodźczego.

Na poradnictwo można się zapisać dzwoniąc pod numer (22) 628 52 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach 16-18.00. Na poradnictwo prawne można zapisać się także poprzez mail: prawo@lambdawarszawa.org 

W ramach działań Programu we wszystkich byłych miastach wojewódzkich Mazowsza – czyli w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce i Siedlcach zawisły plakaty informacyjne, zaprojektowane przez Radka Kowalika.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

“Diversity and Childhood” to europejski projekt realizowany w Chorwacji, na Węgrzech, w Hiszpanii, w Belgii, na Litwie, w Grecji, w Portugalii, w Słowenii oraz w Polsce. Jego celem jest zwiększanie świadomości, umiejętności, a przede wszystkim wrażliwości różnych grup specjalistów i specjalistek na szczególne potrzeby młodych osób LGBTI+. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób pracujących w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia rodzin, mediów oraz usług publicznych. 

W ramach projektu organizujemy warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia dla profesjonalistów_ek. Premierowo zostanie wydany przez nas także podręcznik oraz aplikacja edukacyjna kierowana do młodzieży. Jedną z kluczowych aktywności projektu jest darmowy kurs antydyskryminacyjny dostępny w języku angielskim na platformie e-learningowej. Dotychczas wydaliśmy również raport dotyczący zapobiegania dyskryminacji i przemocy wobec dzieci i młodzieży LGBTI oraz raport porównawczy analizujący sytuację 9 partnerskich krajów unii europejskiej. Projekt trwał od października 2019 roku do października 2021 roku.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na https://www.diversityandchildhood.eu/

“Open Doors” to projekt europejski skupiający się na promowaniu inkluzywnej i kompetentnej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI. 
Inicjatywa realizowana jest między wrześniem 2019 r. a styczniem 2022 r.

Projekt jest prowadzony we współpracy z uczelniami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób LGBTI z 5 krajów Unii Europejskiej (Bułgarią, Węgrami, Włochami, Hiszpanią i Polską). Ponadto jego działania są wspierane przez koła studenckie i organizacje akademickie.

Główne cele projektu:

  • zmniejszenie dyskryminacji wobec osób LGBTI w obszarze ochrony zdrowia;
  • zwiększenie liczby specjalistów zapewniających inkluzywną i kompetentną opiekę zdrowotną dla osób LGBTI;
  • zwiększenie świadomości pośród specjalistów ochrony zdrowia o szczególnych potrzebach pacjentów i pacjentek LGBTI;
  • zwiększenie świadomości pośród pacjentów i pacjentek LGBTI o możliwej dyskryminacji w ochronie zdrowia;
  • budowanie współpracy między organizacjami zajmującymi się tematyką LGBTI, profesjonalnymi organizacjami i uniwersytetami.

Na projekt składają się: badanie, 4 wydane publikacje, 2 duże szkolenia oraz kampania uświadamiająca.

Film projektu „Open Doors” – osoba aseksualna w gabinecie psychoterapeutycznym

Film projektu „Open Doors” – rodzice dziecka interpłciowego u lekarza

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na opendoorshealth.eu.