• Hostel interwencyjny
  • Telefon Zaufania
  • Poradnictwo indywidualne
  • Poradnictwo prawne
  • Grupy spotkaniowe i wsparcia
  • Wsparcie antydyskryminacyjne
Projekt jest kierowany do osób LGBT+, które na skutek zagrożenia lub doświadczania przemocy ze względu na orientację seksualną lub/i tożsamość płciową są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania i/lub doświadczają dyskryminacji w miejscu zatrudnienia. Wiele z nich w związku z tą sytuacją doświadcza wykluczenia społecznego, a istniejące formy pomocy nie są adekwatne do ich potrzeb (osoby LGBT+ obawiają się korzystać z ogólnodostępnych miejsc ze względu na strach przed dyskryminacją ze strony innych osób przebywających w tych miejscach).
 
Poprowadzimy mieszkania treningowe, umożliwiające rozwiązanie problemów osobistych osób LGBT+ doświadczających oraz zagrożonych kryzysem bezdomności. Oprócz bezpiecznego schronienia mieszkania będą oferować możliwość uporządkowania ich sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej, dzięki czemu po udzieleniu im wsparcia będą gotowe do dalszego samodzielnego funkcjonowania.
 
Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Jeżeli:

  • potrzebujesz wsparcia,
  • chciałbyś_abyś porozmawiać o trudnej sytuacji Twojej lub osoby Tobie bliskiej,
  • czujesz, że rozmowa może okazać się potrzebna,

Skontaktuj się z nami!

Za pośrednictwem naszego Telefonu Zaufania dla osób LGBT+ udzielamy anonimowych i profesjonalnych porad oraz wspieramy osoby LGBT+, ich rodziny i bliskich w trudnych tematach. 

Zadzwoń do nas!

22 628 52 22

Nasz Telefon Zaufania udziela wsparcia od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-21.00.

Możesz również skontaktować się z nami mailowo:

poradnictwo@lambdawarszawa.org

Zadzwoń do nas, jeżeli:

…masz pytania bądź przeżywasz trudne emocje związane z własną orientacją psychoseksualną lub tożsamością płciową,

…rozważasz dokonanie coming outu i chciałbyś_abyś o tym porozmawiać,

…doświadczasz dyskryminacji lub przemocy ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową,

…doświadczasz trudności w związku lub w nawiązywaniu relacji,

…masz wątpliwości dotyczące metod zabezpieczania się przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową,

…Twoje dziecko boryka się z trudnościami związanymi z orientacją psychoseksualną lub tożsamością płciową i czujesz potrzebę rozmowy z kimś na ten temat,

…jesteś osobą LGBT+ i myślisz, że jesteś uzależniony_a od środków psychoaktywnych.

W naszym Telefonie Zaufania istnieje możliwość uzyskania informacji na temat oferty pomocowej Lambdy Warszawa, jak również można umówić się na wizytę.

Telefon Zaufania przeznaczony jest dla osób z całej Polski.

Działalność i utrzymanie Telefonu Zaufania finansowane jest z darowizn oraz 1% podatku dochodowego. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat możliwości wsparcia naszej działalności, zajrzyj tutaj.

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie osobom przeżywającym trudności związane z orientacją psychoseksualną lub tożsamością płciową

Oferowane przez nas poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest dla osób ze społeczności LGBTI+ i ich bliskich.

Osoby udzielające porad posiadają doświadczenie w pracy z osobami LGBTI+ i na ich rzecz. Korzystanie z porad jest bezpłatne i anonimowe. Jednocześnie informujemy, że na konsultacje z psychologiem bądź psycholożką obowiązują zapisy – więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem naszego [Telefonu Zaufania].

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia

Prowadzimy konsultacje, poradnictwo oraz terapię psychologiczną (psychoterapię) krótko- i długoterminową w sprawach dotyczących problemów powiązanych z orientacją i tożsamością seksualną: trudności w związku, samotności, problemów z samoakceptacją, trudności w nawiązywaniu relacji, obniżonego nastroju i dyskryminacji. Możliwe jest skorzystanie podczas poradnictwa z zaufanej tłumaczki migowej.

Psychoterapia prowadzona jest w podejściach psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz humanistyczno-egzystecjalnym. Rozpoczęcie psychoterapii uzależnione jest od wspólnych ustaleń z klientką_em podczas poprzedzających ją konsultacji. Przed zapisaniem się na wizytę zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zespole psycholożek_gów i wykorzystywanych przez nas metodach pracy.

Porady są udzielane wyłącznie osobom wcześniej zapisanym.

Zapisy są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem konsultacji kryzysowych oraz Telefonu Zaufania.

Poradnictwo psychologiczne dla osób LGBTI+ i ich bliskich jest finansowane przez m.st. Warszawę.

Kontakt: tel. 22 628 52 22 (poniedziałek – piątek w godz. 18:00–21:00)

e-mail: poradnictwo@lambdawarszawa.org

UWAGA! Mail służy wyłącznie do pytań informacyjnych, nie prowadzimy drogą mailową poradnictwa, nie zapisujemy również tą drogą na spotkania psychologiczne/terapeutyczne.

Oferujemy porady prawne dotyczące prawa karnego, cywilnego i rodzinnego w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną.

Pomoc prawna może zostać udzielona w formie korespondencji mailowej.

Przed umówieniem się na poradę prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystanie z porady jest tożsame z zaakceptowaniem jego postanowień. Porady udzielane są wyłącznie osobom wcześniej zapisanym, a zapisy przyjmowane są za pośrednictwem konsultacji kryzysowych, ‘Telefonu zaufania’ (tel. 22 628 52 22, pon. – pt. w godz. 18:00 – 21:00) oraz mailowo.

e-mail:  prawo@lambdawarszawa.org

Poradnictwo prawne jest współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Oferujemy możliwość uczestniczenia w grupach spotkaniowych i wsparcia, skierowanych do osób LGBTI+.

W spotkaniach grupowych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające aktualny Certyfikat COVID w formie elektronicznej, który jest sprawdzany przez osoby prowadzące przed spotkaniem. Jeżeli osoba uczęszczająca na spotkania posiada przeciwwskazania zdrowotne, proszona jest o okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak możliwości posiadania Certyfikatu COVID.

Spotkania odbywają się w maseczkach. Wymagana jest również dezynfekcja rąk.

Uczestnictwo w grupach jest bezpłatne. Ponadto zapewniamy pełną anonimowość osób uczestniczących. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, nie ma konieczności wcześniejszego zapisu, zaś grupa ma charakter otwarty (możliwe jest rozpoczęcie uczestniczenia w spotkaniach podczas dowolnego spotkania).

Grupy spotkaniowe są ukierunkowane na rozwój osobisty, wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów i wspólne spędzanie czasu.

Grupy wsparcia są ukierunkowane na uzyskanie pomocy w bieżących trudnościach od innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Kontakt w sprawie grup wsparcia i spotkaniowych: poradnictwo@lambdawarszawa.org

Grupy spotkaniowe w roku 2021/2022

Grupa studencka

Grupa jest ukierunkowana na rozwój pozytywnej tożsamości, rozwój wspólnych zainteresowań i pasji, wspólne spędzanie wolnego czasu – nie jest konieczne bycie studentką/tem. Grupa finansowana ze środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.

Termin spotkań: każdy wtorek, g. 18:30-20:00.

Kontakt: studencka@lambdawarszawa.org

Grupa BI+

Grupa dedykowana osobom bi+ (bi, poli, pan, queer). Podczas spotkań prowadzone są dyskusje, warsztaty i wykłady na temat życia codziennego osób bi+, jak i poruszana jest tematyka obecności i widzialności tych osób w sztuce, kulturze, literaturze oraz w przestrzeni publicznej.

Terminy spotkań: każdy drugi i ostatni piątek miesiąca, 18:00-19:30.

Kontakt: bi@lambdawarszawa.org

Grupa ukraińska / Українська група  

Celem grupy jest integracja nowych mieszkańców Warszawy, którzy przyjechali z Ukrainy. Uczestnicy mają możliwość nie tylko pogadać przy kawie, pooglądać filmy czy pograć w gry planszowe, ale również dowiedzieć się więcej o społecznym i kulturalnym życiu LGBTI+ w stolicy Polski.

Podczas spotkań można m. in. uzyskać informację o bezpłatnych punktach diagnostycznych HIV/AIDS oraz o tym, co zrobić, jeśli stałeś/stałaś się ofiarą homo- i transfobicznej agresji.

Grupa prowadzona jest w języku ukraińskim i polskim.

Termin spotkań: niedziela, g. 18:15 (prosimy o wcześniejszy kontakt)

Kontakt: ukraina@lambdawarszawa.org

Метою групи є інтеграція нових жителів Варшави, які приїхали з України. Учасники мають можливість не тільки побалакати за кавою, подивитися кіно чи пограти в настільні ігри, але також дізнатися про суспільне і культурне життя ЛГБТ у столиці Польщі. Під час зустрічей можна отримати інформацію про місця безплатної консультації з питань ВІЛ/СНІД чи що зробити, коли ви стали жертвою гомо- або трансфобного насильства.

Зустрічі групи проводяться українською та польською мовами.

Контакт: ukraina@lambdawarszawa.org

Grupa “GAMMA Polska”

Grupa „GAMMA Polska” dedykowana jest osobom LGBT, będącym w związkach czy małżeństwach z osobami heteronormatywnymi. W dyskusjach grupy „GAMMA Polska” uczestniczyć mogą homomężowie i homożony na różnych etapach – osoby na początku drogi; te, które już dawno podjęły decyzję o zasadach „nowego życia”, czy takie, które pozostały w związku z heteroseksualnym partnerem/partnerką.

Grupa prowadzona jest przez „GAMMA Polska” – samopomoc, grupę dyskusyjną i wzajemnego wsparcia homomężów i homożon.

Kontakt: grupagammapl@gmail.com

Terminy spotkań: (od listopada 2021) każda druga sobota miesiąca, 10:00-13:00.

Grupy wsparcia

Grupa AA (anonimowych alkoholików)

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą osób, którzy_re dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Spotkania grupy mają charakter dobrowolny, służą samopomocy w utrzymaniu trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików_czek w jej osiąganiu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie (grupie) jest chęć zaprzestania picia.

Działalność grupy AA jest niezależna od Stowarzyszenia Lambda Warszawa, organizacja użycza wyłącznie lokalu do organizacji spotkań.

 Terminy spotkań: każda niedziela, 16:00-17:30.

Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób LGBTI+

Grupa jest przeznaczona dla osób, które pragną uzyskać wsparcie i pomoc w sprawach związanych z orientacją seksualną i/lub tożsamością płciową bliskiej osoby – matek, ojców, rodzeństwa, przyjaciół_ek. Prowadzona jest przez matkę homoseksualnego mężczyzny. 

Grupa prowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Akceptacja.

Grupa finansowana ze środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.

Kontakt: eszczesna@lambdawarszawa.org

Terminy spotkań: każdy drugi czwartek miesiąca, 18:00-19:30.

Grupa dla seniorek i seniorów LGBTI+

Spotkania są przeznaczone dla osób starszych LGBT. Dzięki udziałowi w grupie uczestnicy_czki mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, poznać inne osoby, spędzić czas w interesujący sposób.

Spotkania odbywają się w małym gronie (6-12 osób), co zapewnia odpowiednią atmosferę.

W spotkaniach grupy mogą uczestniczyć osoby powyżej 50 roku życia.

Terminy spotkań: każdy wtorek, 12:00-14:00.

Wiara i tęcza

Spotkania modlitewno-edukacyjne dla osób LGBTQIAP, organizowane przez Grupę „Wiara i Tęcza”.

Kontakt: witwarszawa@gmail.com

Terminy spotkań: wybrane czwartki (07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12.),19:00-21:00.

Doświadczyłeś_aś dyskryminacji? Masz poczucie, że zostałeś_aś nierówno potraktowany_a ze względu na swoją orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową? Potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub/i prawnego? Zgłoś się do nas!

Zapewniamy bezpłatną i profesjonalną pomoc.

Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pomogą Ci dojść swoich praw, przebrnąć przez trudne sytuacje życiowe, nauczą radzić sobie z emocjami oraz dadzą siłę i wsparcie na pokonywanie kolejnych trudności.

Oferujemy:

– pomoc psychologiczną (poradnictwo psychologiczne)

Spotkania ukierunkowane na diagnozę problemu, zwiększenie samoświadomości, rozwój umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi, ułożenie planów radzenia sobie z emocjami oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

– wsparcie w trudnych sytuacjach/momentach życiowych (interwencja kryzysowa)

Wczesna interwencja w sytuacji doświadczania dyskryminacji lub zagrożenia nią, w tym w szczególności diagnoza problemów wynikających z dyskryminacji, podejmowanie działań profilaktycznych oraz ustalenie kierunków dalszej pomocy.

– poradnictwo prawne

Porady prawne, dotyczące równego traktowania, prawa karnego, cywilnego i rodzinnego w sprawach związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową – konsultacje prawne, pomoc w przygotowaniu pism procesowych oraz w uzasadnionych przypadkach towarzyszenie podczas rozprawy.

Zapisy i kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny przez nasz Telefon Zaufania: 22 628 52 22 (poniedziałki – piątki, 18:00-21:00), e-mail: poradnictwo@lambdawarszawa.org.

Finansowanie:

Projekt „Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.