• Koalicja Miast Maszerujących
  • Diversity&Childhood
  • Open Doors
  • Tęczowy Przewodnik

W tym miejscu zostaną umieszczone informacje na temat realizowanego przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa projektu "Koalicja Miast Maszerujących".

Diversity and childhood to europejski projekt realizowany w Chorwacji, na Węgrzech, w Hiszpanii, w Belgii, na Litwie, w Grecji, w Portugalii, w Słowenii oraz w Polsce. Jego celem jest zwiększanie świadomości, umiejętności, a przede wszystkim wrażliwości różnych grup specjalistów i specjalistek na szczególne potrzeby młodych osób LGBTI+. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób pracujących w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia rodzin, mediów oraz usług publicznych. 

W ramach projektu organizujemy warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia dla profesjonalistów_ek. Premierowo zostanie wydany przez nas także podręcznik oraz aplikacja edukacyjna kierowana do młodzieży. Jedną z kluczowych aktywności projektu jest darmowy kurs antydyskryminacyjny dostępny w języku angielskim na platformie e-learningowej. Dotychczas wydaliśmy również raport dotyczący zapobiegania dyskryminacji i przemocy wobec dzieci i młodzieży LGBTI oraz raport porównawczy analizujący sytuację 9 partnerskich krajów unii europejskiej. Projekt rozpoczął swoją realizację w październiku 2019 roku i będzie kontynuowany do października 2021 roku.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na https://www.diversityandchildhood.eu/

“Open Doors” to projekt europejski skupiający się na promowaniu inkluzywnej i kompetentnej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI. 
Inicjatywa realizowana jest między wrześniem 2019 roku a styczniem 2022.

Projekt jest prowadzony we współpracy z uczelniami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób LGBTI z 5 krajów Unii Europejskiej (Bułgarią, Węgrami, Włochami, Hiszpanią i Polską). Ponadto jego działania są wspierane przez koła studenckie i organizacje akademickie.

Główne cele projektu:

  • Zmniejszenie dyskryminacji wobec osób LGBTI w obszarze ochrony zdrowia;
  • Zwiększenie liczby specjalistów zapewniających inkluzywną i kompetentną opiekę zdrowotną dla osób LGBTI;
  • Zwiększenie świadomości pośród specjalistów ochrony zdrowia o szczególnych potrzebach pacjentów i pacjentek LGBTI;
  • Zwiększenie świadomości pośród pacjentów i pacjentek LGBTI o możliwej dyskryminacji w ochronie zdrowia;
  • Budowanie współpracy między organizacjami zajmującymi się tematyką LGBTI, profesjonalnymi organizacjami i uniwersytetami.

Na projekt składają się: badanie, 4 wydane publikacje, 2 duże szkolenia oraz kampania uświadamiająca.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na https://opendoorshealth.eu/

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie osobom przeżywającym trudności związane z orientacją psychoseksualną lub tożsamością płciową

Oferowane przez nas poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest dla osób ze społeczności LGBTI+ i ich bliskich.

Osoby udzielające porad posiadają doświadczenie w pracy z osobami LGBTI+ i na ich rzecz. Korzystanie z porad jest bezpłatne i anonimowe. Jednocześnie informujemy, że na konsultacje z psychologiem bądź psycholożką obowiązują zapisy – więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem naszego [Telefonu Zaufania].

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia

Prowadzimy konsultacje, poradnictwo oraz terapię psychologiczną (psychoterapię) krótko- i długoterminową w sprawach dotyczących problemów powiązanych z orientacją i tożsamością seksualną: trudności w związku, samotności, problemów z samoakceptacją, trudności w nawiązywaniu relacji, obniżonego nastroju i dyskryminacji. Możliwe jest skorzystanie podczas poradnictwa z zaufanej tłumaczki migowej.

Psychoterapia prowadzona jest w podejściach psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz humanistyczno-egzystecjalnym. Rozpoczęcie psychoterapii uzależnione jest od wspólnych ustaleń z klientką_em podczas poprzedzających ją konsultacji. Przed zapisaniem się na wizytę zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zespole psycholożek_gów i wykorzystywanych przez nas metodach pracy.

Porady są udzielane wyłącznie osobom wcześniej zapisanym.

Zapisy są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem konsultacji kryzysowych oraz Telefonu Zaufania.

Poradnictwo psychologiczne dla osób LGBTI+ i ich bliskich jest finansowane przez m.st. Warszawę.

Kontakt: tel. 22 628 52 22 (poniedziałek – piątek w godz. 18:00–21:00)

e-mail: poradnictwo@lambdawarszawa.org

UWAGA! Mail służy wyłącznie do pytań informacyjnych, nie prowadzimy drogą mailową poradnictwa, nie zapisujemy również tą drogą na spotkania psychologiczne/terapeutyczne.