Przemoc ze względu na płeć, to ten rodzaj przemocy, który bazuje na pewnym podziale ról, cechach charakterystycznych, obowiązków i ekspresji bezpośrednio związanych z binarnym konceptem podziału świata na płeć męską i żeńską. Projekt „Diversity and Childhood” realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej koncentruje się na wątku dyskryminacji ze względu na płeć, która dotyka bezpośrednio dzieci i młodzież LGBTI+. Ten rodzaj przemocy występuje w odpowiedzi na odbiegające od normatywnych sposobów rozumienia płci. Może przejawiać się  homo-, bi-, trans- czy interfobią i stanowi niedopuszczalne naruszenie praw i godności człowieka, często również z dotkliwymi konsekwencjami dla dzieci i ich rodzin.

Zapobieganie jej na wczesnym etapie życia jest kluczem do zatrzymania tego zjawiska w kontekście społecznym jak również dla dobra jednostki. Z tego powodu projekt DaC na ostatnim etapie realizacji zaplanował różne działania i aktywności mające na celu zmianę postaw społecznych wobec różnorodności płciowej u dzieci w całej Europie. Jego założenia i cele skupiają się na pięciu kluczowych obszarach życia dzieci czyli edukacji, zdrowiu, rodzinie, przestrzeni publicznych i mediów. Projekt jest realizowany w 9 krajach Unii Europejskiej: w Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji, Grecji, na Litwie, wSłowenii, na Węgrzech i w Polsce.

Realizacja projektu objęła analizę realiów poszczególnych krajów, działania badawcze z udziałem młodych osób, a także 55 szkoleń dla niemalże 1100 profesjonalistów i profesjonalistek. W fazie analiz i badań przeprowadzono wywiady ze 116 interesariuszami_kami, a w warsztatach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wzięło udział 105 młodych osób.  Przygotowano również 9 raportów krajowych oraz jeden zbiorczy raport porównujący sytuację dzieci i młodzieży i lokalne realia w 9 krajach unijnych.

Wydaliśmy również podręcznik „Jak zapobiegać i przeciwstawiać się dyskryminacji oraz przemocy wobec dzieci i młodzieży LGBTI+?” kierowany do osób pracujących w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, mediów, administracji, w stowarzyszeniach rodzinnych i organizacjach zajmujących się ochroną praw dzieci.

W ramach projektu została uruchomiony także 4-tygodniowy kurs MOOC dla osób pracujących z dziećmi, mających wpływ na młodzież bądź chcących poszerzyć swoją wiedze i kompetencję z zakresu antydyskryminacyjnego. W nadchodzących tygodniach projekt ma sfinalizować swoje działania, aby osiągnąć wyznaczone poprzednio cele. Więcej informacji o naszych aktywnościach możecie znaleźć na stronie www.diversityandchildhood.eu.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Podsumowanie 2022 roku

Rok 2022 był dla Lambdy Warszawa rokiem wyjątkowym – nie tylko obchodziliśmy i obchodziłyśmy nasze 25-lecie, był też rokiem, w którym nasze Stowarzyszenie podjęło szereg

Czytaj więcej »
Bądź na bieżąco

Inne aktualności