Jak co kilka tygodni przedstawiamy podsumowanie naszych działań, które podjęliśmy po agresji Rosji na Ukrainę i przybyciu do Polski ponad dwóch milionów osób, uciekających przed wojną.

Nasze Centrum (czyli siedziba Lambdy Warszawa oraz mieszkanie interwencyjne, znajdujące się na Ursynowie) oferuje – jako jedyne takie miejsce w Polsce, skierowane do osób nieheteronormatywnych – kompleksową pomoc dla ukraińskiej społeczności LGBTQIA znajdującej się obecnie w Warszawie i okolicach (oraz w innych częściach kraju). Od początku jego funkcjonowania nasze działania koncentrują się na następujących obszarach:

  • Zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych – dachu nad głową oraz środków na codzienne funkcjonowanie

Znaczna część osób, które przybyły do Polski po 24 lutego nadal boryka się z problemem braku własnego mieszkania/pokoju. Część osób, które znalazły schronienie w domach prywatnych ponownie stoi przed koniecznością poszukiwania miejsca pobytu – na skutek upływu okresu, w którym osoby goszczące mogły dzielić się swoją przestrzenią życiową. Obserwujemy to również wśród społeczności osób nieheteronormatywnych – w naszym mieszkaniu interwencyjnym udzielamy gościny osobom, które znalazły się także w takiej sytuacji.

Finalizujemy obecnie zdobycie środków na wynajem dwóch kolejnych mieszkań interwencyjnych – tak byśmy mogli zapewnić jednoczesne schronienie dla 30–36 osób. Każde z tych mieszkań (obecne, i dwa planowane) przeznaczone jest na 10 osób, lecz w sytuacjach nadzwyczajnych może pomieścić dwie osoby dodatkowe.

Od połowy marca wydajemy osobom uchodźczym bony żywnościowe i ubraniowe. Do chwili obecnej wydaliśmy ich na łączna kwotę 62.000 PLN.

  • Zapewnienie wsparcia psychologicznego/prawnego

Działania te podjęliśmy już 28 lutego – uruchamiając dodatkowe godziny poradnictwa psychologicznego w języku ukraińskim. W marcu ruszyła Grupa Wsparcia, w kwietniu – dyżury Telefonu Zaufania w języku ukraińskim (22 628 52 22, poniedziałek – piątek, 14.00-16.00). Oferujemy również poradnictwo prawne dla osób uchodźczych – odbywa się ono przy udziale tłumacza (podpisującego za każdym razem klauzulę zachowania tajemnicy), lub w języku polskim/angielskim.

W chwili obecnej tygodniowo dobywa się 21 godzin poradnictwa w języku ukraińskim/rosyjskim (w języku polskim tych godzin tygodniowo jest 32).

Wydaliśmy również dwujęzyczną broszurę dotyczącą stresu związanego z wojną i uchodźctwem, skierowaną zarówno do osób uchodźczych, jak i do osób, które je goszczą.

  • Działania integracyjne – włączanie do życia w społeczeństwie polskim

Działają dwie grupy nauki języka polskiego – na poziomie A1. Zajęcia odbywają się we środy i w niedziele. Uruchomiliśmy również kurs języka ukraińskiego, na który uczęszcza cały Zarząd Lambdy Warszawa.

Co jakiś czas organizujemy działania integracyjne – pikniki nad Wisłą, warsztaty (pisania CV, warsztaty ceramiczne, itp), spotkania na kręgielni, etc. Także przestrzeń Lambdy Warszawa otwarta jest dla osób uchodźczych – można u nas pracować przy własnym laptopie, napić się kawy czy herbaty.  

Warto wspomnieć, iż podczas tegorocznej Parady Równości Lambda Warszawa sfinansowała i przygotowała – prócz własnej platformy – platformę dla Kyiv Pride. W prace związane z udziałem Lambdy w Paradzie i Miasteczku Równości zaangażowane było kilkanaście osób z naszej Grupy Ukraińskiej

  • Praca

Jest to jedno z ważniejszych wyzwań dla osób, które  w wyniku wybuchu wojny musiały opuścić swe rodzinne strony. Dodajmy tutaj, że znacząca cześć osób nieheteronormatywnych, zgłaszających się do Lambdy Warszawa deklaruje chęć pozostania w Warszawie na stałe – co czyni z poszukiwania pracy zadanie pierwszoplanowe.

Podobnie jak dodatkowe mieszkania interwencyjne (powinny się one pojawić w ciągu miesiąca), powoli finalizujemy jeszcze jeden projekt, który roboczo nazwaliśmy „Fabryka”.

Planujemy uruchomić miejsce, gdzie my – jako Lambda Warszawa – umożliwimy w okresie sześciu miesięcy (lub dłużej – jeśli znajdziemy dodatkowe finansowanie) osobom uchodźczym z Ukrainy podjęcie pracy w zawodach, które były przez nie wykonywane w rodzinnych miastach (np. fryzjerstwo, kosmetyka, etc.). Osoby te będą wynagradzane ze środków Lambdy, a usługi przez nie wykonywane – będą darmowe.  Pozwoli to zachować własne umiejętności oraz powoli wkraczać na polski rynek pracy.

  • Inne

Nie zamykamy się tylko na działania w kraju. Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińskimi organizacjami LGBTQIA, które informują o naszych przedsięwzięciach.

Także wspieramy naszych przyjaciół i nasze przyjaciółki z Ukrainy – do Kijowa i Czerniowiec wysłaliśmy partię powerbanków oraz trzydzieści mrozoodpornych śpiworów, które trafią do Hosteli Interwencyjnych dla osób nieheteronormatywnych.

Przypominamy ważne kontakty:

  • Telefon Zaufania w języku ukraińskim/rosyjskim:

22 628 52 22, poniedziałek-piątek 14-16.00. Pod tym numerem można się także zapisać na poradnictwo psychologiczne i prawne

  • Link do formularza zgłoszeniowego dla osób uchodźczych LGBTQIA z Ukrainy:

Prosimy o podanie tych informacji dalej!

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Bądź na bieżąco

Inne aktualności