Znamy laureatów i laureatki Nagrody Tolerancji 2017

ta

Przyznawana co roku Nagroda Toleracji jest wyrazem uznania dla szczególnych dokonań osób z poszczególnych krajów. Statuetka przedstawiająca cztery żagle symbolizować ma przymierze. Nagrodę przyznają kraje członkowskie Berlińskiego Przymierza Przeciw Homofobii (European Alliance Against Homophobia) – Lambda Warszawa wspólnie z KPH oraz z organizacjami z Francji (SOS-Homophobie), Niemiec (MANEO), Irlandii Północnej (The Rainbow Project) i Szwajcarii (Pink Cross). Znamy już tegorocznych laureatów.

W Polsce Lambda Warszawa i KPH postanowiły uhonorować Elżbietę Szczęsną za jej całościowe zaangażowanie w obronę praw człowieka, a w szczególności za zainicjowanie i współtworzenie pierwszej w Polsce grupy Rodziców osób LGBT.

POLSKA – Elżbieta Szczęsna, założycielka Stowarzyszenia rodziców LGBT „Akcpeptacja”

POLSKA

Z wykształcenia chemiczka; emerytowana nauczycielka chemii, zwolniona z pracy na początku stanu wojennego w Polsce.

Współpracowała z wydawnictwami podziemnymi jako tłumaczka prasy niemieckojęzycznej.

Od 1989 do 2007 roku pracowała w Biurze Interwencji Senatu RP – wyższej Izby polskiego parlamentu.

W 2007 roku założyła przy Lambdzie Warszawa grupę rodziców osób LGBT; w 2013 roku współzałożyła Stowarzyszenie Akceptacja – stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób LGBT. Do 2017 roku – jej Prezeska. Obecnie – Prezeska Honorowa. Za swoją pracę została odznaczona w 2013 r. niemiecką nagrodą Respektpreis.

Jej osobiste doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły setkom osób z całego kraju, które dowiadywały się o tym, że ich dziecko jest lesbijką, gejem lub osobą transpłciową kontaktować się ze sobą, nawzajem wspierać i wymieniać doświadczeniami.

Praca Elżbiety Szczęsnej na tym polu doprowadziły również do powstania pierwszego polskiego Stowarzyszenia rodziców i rodzin osób LGBT – „Akceptacji”.

NIEMCY – Heiko Maas, minister sprawiedliwości w rządzie federalnym

IMG_0098_1.jpg

W roku 2014 Heiko Maas był pierwszym federalnym ministrem sprawiedliwości, który otwarcie potępił paragraf § 175 niemieckiego kodeksu karnego (który stał się podstawą prześladowań i eksterminacji homoseksualistów przez nazistów, i został całkowicie usunięty dopiero20 lat temu) oraz przyznał rehabilitacje skazanym.

FRANCJA – nagrodzono dwie osoby: Stéphane Corbin i Océane Rosemarie

francja

Stéphane Corbin to francuski kompozytor i piosenkarz, aktywnie zaangażowany w walkę z homofobią.

francja 2

Océane Rosemarie jest piosenkarką, aktorką, reżyserką i komediantką. W swojej twórczości przedstawia historię lesbijek, aktywnie działając na rzecz społeczności LGBT.

IRLANDIA – Chris Hudson, pastor

iralndia

Chris Hudson jest pastorem kościoła protestanckiego w Belfaście. Przez ostatnie 15 lat otwarcie okazuje solidarność osobom LGBT, opowiadając się za solidarnością i równością praw.

SZWAJCARIA – Alan David Sangines, aktywista

szwajcaria

Alan David Sangines pierwsze kroki jako aktywista robił wspierając uchodźców LGBT w Szwajcarii. 2012 – 2016 był przewodniczącym organizacji LGBT w swojej partii (socjaldemokratów z Szwajcarii), gdzie walczył o to, aby kwestie LGBT pozostały priorytetowe dla porządku obrad jego partii. W 2012 roku został wiceprzewodniczącym i urzędnikiem  Pride Festival w Zurychu, największego festiwalu LGBT w Szwajcarii.

Więcej o laureatach

Więcej o nagrodzie