Zawieszenie grup spotkaniowych

W związku z ogłoszeniem na terenie m.st. Warszawy żółtej strefy informujemy, że od piątku (09.10.2020) do odwołania zawieszone zostają wszystkie grupy spotkaniowe.

Jednocześnie informujemy, że poradnictwo psychologiczne w Lambdzie odbywa się bez zmian – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.