„Wybiję ci z głowy ten biseksualizm”. Przemoc domowa wobec osób LGBT po raz pierwszy na plakatach.

otwarcie kampanii17 maja w Warszawie startuje pierwsza w Polsce kampania społeczna poświęcona przemocy domowej wobec osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych. Kampania jest organizowana przez Lambdę Warszawa. Akcję współfinansuje miasto stołeczne Warszawa.

Zobacz transmisję z otwarcia kampanii

Znajdziemy takich lekarzy, żeby wyleczyli tę twoją orientację”, „Ja urodziłam córkę, a nie jakiegoś transa” – te i inne cytaty pojawiły się dziś na 40 plakatach rozmieszczonych na terenie Warszawy. Plakaty są częścią rozpoczynającej się właśnie kampanii społecznej „Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz”, dotyczącej przemocy domowej wobec osób LGBT. Kampanię prowadzi Lambda Warszawa. – Teksty nie są przypadkowe. To słowa, które wiele osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych często słyszą w domu od swoich bliskich – mówi Ewa Niedziałek z Lambdy, koordynatorka kampanii. – Data też jest znacząca. 17 maja to Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią i Transfobią. A to właśnie nieakceptowanie czyjejś orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej przez bliskich tej osoby jest często powodem stosowania przemocy w rodzinie.

Kampania jest skierowana do osób LGBT doświadczających przemocy domowej, ale także do ich rodzin i bliskich, którzy często nieświadomie stają się sprawcami przemocy oraz świadków przemocy. Jej celem jest informowanie o tym czy jest przemoc i w jakich formach się przejawia; kierowanie do miejsc, gdzie można znaleźć rzetelną informację oraz wsparcie, m.in. do Telefonu Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich prowadzonego przez Lambdę Warszawa; oraz zachęcanie do zgłaszania przypadków przemocy domowej.

Zgłaszalność przemocy na tle homofobicznym i transfobicznym wciąż jest na bardzo niskim poziomie. W Polsce zgłaszane jest mniej niż 10% przypadków – mówi ekspertka kampanii i koordynatorka programu „Bezpieczeństwo” Lambdy Warszawa, Karolina Więckiewicz. Wynika to z częściowo z braku odpowiednich zapisów w Kodeksie Karnym i strachu przed nastawieniem Policji – dodaje. Raporty wskazują, że przemocy na tle homofobicznym i transfobicznym doświadcza co dziesiąta osoba homoseksualna, biseksualna i transpłciowa. Duża część przemocy ma miejsce w domu, a jej sprawcami jest rodzina i osoby najbliższe. Statystycznie 24% osób transpłciowych, które doświadczyły przemocy wskazuje jako sprawcę matkę. Badania przemocy wobec osób LGBT pokazują także, że duża jej część – około 70%, to przemoc psychiczna.

Kampania społeczna nawiązuje do często mniej oczywistych form przemocy psychicznej i ekonomicznej. To zjawiska dużo trudniejsze do uchwycenia, ale często bardzo dotkliwe. Słowa słyszane przez osoby LGBT w domu często pozostają z nimi przez całe życie. W przypadku traktowania dyskryminującego przez krewnych, rówieśników, pedagogów, osoby bliskie – to jest bezmiar, ocean krzywd, który się kumuluje. Dla ludzi, którzy tego doznają, to jest czasami największa przeszkoda do rozwoju osobowego. To ma zastraszające skutki. Wstyd i przewlekły stres prowadzi do głębokich wyrw charakterologicznych, a nawet samobójstw – mówi psycholożka i terapeutka Ewa Woydyłło-Osiatyńska.

Plakaty pozostaną w Warszawie przez miesiąc. Kampania będzie jednak kontynuowana w Internecie, a już na jesieni możemy się spodziewać jej kolejnej odsłony.

Telefon Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich 22 628 52 22 działa od poniedziałku do piątku w godz. 18-21. Mailowo można też pisać na adres: poradnictwo@lambdawarszawa.org

STRONA INTERNETOWA KAMPANII

Kampania została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Kontakt prasowy: Ewa Niedziałek, eniedzialek@lambdawarszawa.com