Bezpłatne szkolenia nt. przestępstw z nienawiści dla pomocówki – 2 lutego 2019 r.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku i potrzebą podnoszenia świadomości społecznej nt. przestępstw z nienawiści, a także koniecznością poprawy systemu wsparcia pokrzywdzonych, stowarzyszenie Lambda Warszawa organizuje dwa szkolenia dla instytucji pracujących z osobami doświadczającymi przemocy. Pierwsze szkolenie dotyczyć będzie rozpoznawania i reagowania na przestępstwa z nienawiści, drugie skupi się na wsparciu pokrzywdzonych i tworzeniu miejsca bezpiecznego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie finansowane jest z środków pochodzących z 1% podatku dochodowego.

Przestępstwa z nienawiści w Polsce

Statystyki Policji pokazują, że co roku w Polsce zgłaszanych jest ponad 800 spraw, w których motywacja sprawców związana jest z nietolerancją i uprzedzeniami. Liczba zgłoszeń stale rośnie – np. w 2006 roku wszczęto 39 postępowań w sprawach związanych z publicznym znieważaniem lub naruszeniem nietykalności z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej (art. 257 Kk), podczas kiedy w 2016 spraw takich było już 242. Choć spraw przybywa, zgłoszenia stanowią wciąż jedynie czubek góry lodowej. Z badań wynika, że w Polsce jedynie 4-5% pokrzywdzonych zgłasza przestępstwa z nienawiści. Przyczyn niskiej zgłaszalności jest wiele: negatywne doświadczenie z Policją w przeszłości, brak wiary w skuteczność zgłoszenia, czy nieznajomość prawa.

Przemoc motywowana uprzedzeniami często ma wyjątkowo negatywne konsekwencje dla pokrzywdzonych, ich rodzin oraz całych społeczności, a jej skutki psychiczne mogą być być równie silne, jak skutki najcięższych zbrodni. Z tego powodu niemal wszystkie kraje w Europie wprowadziły wyższe kary za przemoc motywowaną uprzedzeniami, a Dyrektywa nt. praw pokrzywdzonych nakazuje państwom członkowskim UE uwzględnienie szczególnych potrzeb pokrzywdzonych w zakresie ochrony i wsparcia.

Większość osób pokrzywdzonych, jeśli decyduje się komuś powiedzieć o przestępstwie z nienawiści, kontaktuje się z organizacjami pozarządowymi. Jedną z głównych organizacji zaangażowanych w walkę z przemocą motywowaną uprzedzeniami jest Lambda Warszawa, która świadczy pomoc psychologiczną i prawną dla osób LGBT + doświadczających przemocy i dyskryminacji. Co roku w stowarzyszeniu odbywa się ponad 1400 godzin konsultacji psychologicznych, a około 700 osób korzysta z Telefonu Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich.

Osoby pracujące w organizacjach i instytucjach pomocowych mogą grać znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemu przestępstw z nienawiści. By tak jednak było, potrzebna jest specjalistyczna wiedza oraz praktyczne, miękkie umiejętności. Obszary wiedzy obejmują w szczególności:

  • Rozpoznawanie przestępstw z nienawiści
  • Prawo krajowe i międzynarodowe
  • Orzecznictwo sądów w Polsce oraz ETPC
  • Prawa pokrzywdzonych.

Osoby doświadczające przemocy muszą też wiedzieć, że dane miejsce jest dla nich bezpieczne, a pracujący w nim ludzie rozumieją specyfikę przemocy i dyskryminacji. Bez tego, trudno o skuteczną pomoc i zaufanie klientów i klientek.

Mając na uwadze powyższe, stowarzyszenie Lambda Warszawa prowadzi regularne szkolenia dla osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i dyskryminacji. Od 2016 w naszych szkoleniach udział wzięło łącznie ponad 600 osób – adwokatów i radców prawnych, organizacji pozarządowych, instytucji pomocowych, przedstawicieli Policji i prokuratury.

Szkolenia

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku, Lambda Warszawa organizuje w dniu 2 lutego 2019 r. dwa szkolenia dla osób pracujących w instytucjach i organizacjach świadczących wsparcie psychologiczne i społeczne dla osób pokrzywdzonych przemocą i dyskryminacją:

  • Przestępstwa z nienawiści: Rozpoznawanie i reagowanie – godz. 10:00-12.00 ZAPISZ SIĘ
  • Przestępstwa z nienawiści: Wsparcie pokrzywdzonych i tworzenie miejsca bezpiecznego – godz. 13:00-15:00 ZAPISZ SIĘ.

Szkolenia odbędą się w siedzibie stowarzyszenia Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a/4 w Warszawie.

Biuro znajduje się na 1. piętrze. W budynku jest winda, do której prowadzi kilka schodów. Lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Zapisy trwają do chwili wyczerpania miejsc. Szkolenia w formie warsztatowej. Można zapisać się na oba szkolenia (osobne rejestracje). Liczba miejsc ograniczona – prosimy o przemyślane zapisy.

Osoby uczestniczące otrzymają komplet materiałów oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania w Warszawie. Zapewniamy zdrowe przekąski i napoje.

Szkolenie jest organizowane dzięki darowiznom oraz środkom pochodzącym z 1% podatku dochodowego za 2017 r. przekazanych stowarzyszeniu Lambda Warszawa.

Rozlicz PIT za 2018 r. ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa.

Przekaż darowiznę – dzięki temu będziemy mogli robić kolejne szkolenia oraz pomagać pokrzywdzonym!

Dlaczego warto?

Spośród osób, które wzięły udział w ostatnim szkoleniu prowadzonym przez naszych specjalistów:

  • Wszystkie osoby uważają, że szkolenie było przydatne,
  • Wszystkie osoby uważają, że szkolenie było ciekawe,
  • Niemal wszyscy chętnie pogłębiliby wiedzę w zakresie poruszanych na szkoleniu tematów,
  • Wszystkie osoby chętnie poleciłyby szkolenie kolegom i koleżankom wykonującym ich zawód.

Co mówią osoby uczestniczące?

Jestem zadowolona, że mogłam uczestniczyć w szkoleniu i dowiedzieć się o wielu aspektach praktycznych tworzenia miejsc przyjaznych

 

Lepsze zrozumienie tematu

 

Żywy sposób prowadzenia wykładu, co bardzo ułatwia zrozumienie tematyki. Profesjonalizm

 

[Będę] zwracać uwagę na motywację pod kątem języka nienawiści, edukacji młodzieży, otwartość na wsparcie pokrzywdzonych.

 

Rewelacja!