Stop polowaniom na gejów w Czeczenii – apel Lambdy Warszawa

Niezależna rosyjska gazeta „Nowaja Gazieta” i organizacja Russian LGBT Network informują o systematycznych prześladowaniach gejów w Czeczenii. Mowa jest o masowych porwaniach i atakach fizycznych. Według rosyjskiej gazety, zatrzymanych miało zastać co najmniej stu mężczyzn. Są co najmniej trzy ofiary śmiertelne.

czeczenia

Odpowiedź władz Czeczenii jest porażająca. Według doniesień, rzecznik prezydenta republiki, Almi Karimow stwierdził: „Nie można zatrzymywać ani prześladować osób, których tu po prostu nie ma”, dodając „a gdyby byli, policja i sądy nie musiałyby się nimi zajmować. Ich rodziny wysłałyby ich tam, skąd nie ma powrotu”.

Społeczeństwo Czeczenii jest wyjątkowo konserwatywne, a homoseksualność stanowi tabu. Mniejszości seksualne są obiektami ostracyzmu społecznego, gdyż uderza w „tradycyjne wartości”. W przeszłości dochodziło do tzw. zabójstw honorowych.

Zgodnie z podanymi informacjami, bezpośrednią przyczyną zdarzeń miały być próby rejestracji marszów równości w różnych miastach w Rosji, w tym na terenie Czeczenii. Działacze planowali zebrać dużą liczbę zakazów przeprowadzenia parad, tak, by móc następnie złożyć skargę na łamanie praw człowieka w Strasburgu. Informacje o próbach rejestracji marszów miały dotarły do kaukaskich mediów i wywołały protesty w całym regionie. Internauci zaczęli nawoływać do zabójstw osób należących do mniejszości seksualnych, a władze Czeczenii – według Nowej – wydały rozkaz przeprowadzenia „profilaktycznej czystki”, podczas której doszło do pozasądowych zabójstw.

W swoim oświadczeniu, opublikowanym 2 kwietnia po południu, działacze Russian LGBT Network napisali, że, w ich ocenie, jedynym możliwym wyjściem jest ewakuacja. Organizacja napisała, że ma środki na ewakuację oraz, że prosi o informację o osobach przebywających w strefie zagrożenia, którym trzeba pomóc.

Lambda Warszawa, najstarsza działająca w Polsce organizacja broniąca praw osób LGBT, wyraża najwyższe zaniepokojenie doniesieniami prasowymi. Ataki na osoby LGBT są pogwałceniem praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, której sygnatariuszką jest Rosja. „Tradycyjne wartości”, ani nic innego, nie usprawiedliwiają pozasądowych zabójstw, nieludzkiego traktowania i dyskryminacji.

Zarząd Lambdy Warszawa wzywa władze Federacji Rosyjskiej do poszanowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Apelujemy do władz Rosji, by te podjęły szybkie i zdecydowane kroki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osobom LGBT przebywających w rejonie Kaukazu Północnego. Zwracamy się do Prezydenta i Premiera, a także do Prezydenta Czeczenii, by bezzwłocznie potępili przemoc motywowaną homofobią. Wzywamy władze do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w każdej z ujawnionych spraw i doprowadzenia do ukarania sprawców.

Źródła:
https://www.novayagazeta.ru/…/2…/04/01/71983-ubiystvo-chesti
https://www.facebook.com/LGBT.Russia/?fref=nf
http://wiadomosci.gazeta.pl/…/7,114881,21583314,polowanie-n…
http://wyborcza.pl/7,75399,21578132,nowaja-gazieta-masowe-z…
https://t.co/UqIZq235z6

Grafika: Keete 37/Wikimedia Commons