Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. ataków na RPO

koalicja równych szansKoalicja Równych Szans, do której należy Lambda Warszawa, wydała oświadczenie, w którym stanowczo przeciwstawia się atakom politycznym skierowanym przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Koalicja domaga się zaprzestania szkodliwej polityki wobec Rzecznika Praw Obywatelskich i wezwała do merytorycznej dyskusji jak wzmocnić działania Rzecznika, który winien w spokoju realizować swoje konstytucyjne obowiązki ochrony praw wolności i obywatelskich. Poniżej treść oświadczenia.

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Równych Szans – nieformalnej platformy kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji wyrażamy głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się od dłuższego czasu atakami na Rzecznika Praw Obywatelskich – doktora Adama Bodnara oraz jego współpracowników i współpracowniczki.

Bezpośrednim impulsem do wydania niniejszego oświadczenie jest decyzja Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 24 października br. o negatywnym zaopiniowaniu projektu przyszłorocznego budżetu RPO oraz poziom dyskusji, który uwłaczał zarówno osobie Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i pełnionej przez niego konstytucyjnej funkcji.

Jako organizacje działające na rzecz praw człowieka nie możemy pozostawać obojętni, ani zgadzać się z prowadzoną przez przedstawicieli partii rządzącej polityką systematycznego podważania sensu istnienia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, jego roli jako niezależnego organu stojącego na straży praw i wolności obywatelskich. Nie możemy także pozostawiać bez stanowczej reakcji ataków na Rzecznika ze strony prorządowych mediów i dziennikarzy.

Sensem istnienia Rzecznika Praw Obywatelskich jest przede wszystkim jego funkcja ochronna, a ta niejednokrotnie nie pozostaje w zgodzie z doraźnymi interesami polityków. Bez względu na opcję ideologiczną, którą reprezentują. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (sekretariat Koalicji Równych Szans) ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00 – 031 Warszawa www.ptpa.org.pl Zmniejszanie budżetu, ataki personalne i podważanie wartości pracy setek pracowników i pracowniczek Biura RPO nie służy przede wszystkim nam – obywatelom i obywatelkom, którzy w codziennym życiu doświadczają naruszania naszych praw przez organy publiczne.

Apelujemy o zaprzestanie szkodliwej polityki wobec Rzecznika Praw Obywatelskich i wzywamy do merytorycznej dyskusji, także tej o charakterze politycznym, jak wzmocnić działania Rzecznika, który winien w spokoju realizować swoje konstytucyjne obowiązki ochrony praw wolności i obywatelskich.

Wzywamy także do wyposażenia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiednie środki finansowe, które pozwolą mu realizować na co dzień zadania, jakie nałożył na niego polski ustawodawca.