Sprostowanie artykułu Gazety Polskiej Codziennie

Konferencja Równość w Budowie

W nawiązaniu do artykułu Gazety Polskiej Codziennie, Zarząd Lambdy Warszawa zwrócił się do Redaktora Naczelnego tego pisma z prośbą o publikację sprostowania. Jego treść przedstawiamy poniżej.

Artykuł pt. „Złoty deszcz od HGW dla LGBT”, który ukazał się w wydaniu Gazety Polskiej Codziennie z 24 października br., a następnie został przedrukowany w innych mediach elektronicznych, zawiera sformułowania mogące wprowadzać w błąd ora stwierdzenia, które są nieprawdziwe. Zarząd Lambdy Warszawa, zgodnie z prawem prasowym, zwraca się zatem o publikację sprostowania na łamach Gazety Polskiej Codziennie a także na łamach portalu gpcodziennie.pl.

Na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie z 24 października br. pojawiła się zapowiedź artykułu pt. „Złoty deszcz od HGW dla LGBT”. Podpisy pod zdjęciem na stronie pierwszej głoszą, że „ratusz łoży na propagandę homoseksualną” oraz że „gdyby nie deszcz pieniędzy z ratusza, byłoby z nimi [Lambdą Warszawa] marnie”. Dodatkowo, podpis pod zdjęciem ilustrującym artykuł na stronie trzeciej, które przedstawia marsz równości, głosi, że „Aktywiści Lambdy przyznają, że organizacja jest utrzymywana przez prezydent Warszawy”. Osoba czytająca tekst może wywnioskować z niego, że Lambda Warszawa organizuje Paradę Równości, a miasto wspiera finansowo to wydarzenie. Jest to nieprawda, a zestawienie słów i ilustracji w sposób, który to sugeruje, jest manipulacją. Parada Równości organizowana jest przez fundację Wolontariat Równości, nie zaś, co sugeruje artykuł, przez Lambdę Warszawa. Co więcej, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nigdy nie udzieliła Paradzie Równości patronatu, a w tym roku ratusz nie zgodził się również na to, by z Paradą połączone były obchody Warszawskiego Dnia Różnorodności.

Dużą część artykułu zajmuje opis konferencji „Równość w budowie”, zorganizowanej w ramach obchodów 20-lecia Lambdy Warszawa w Bibliotece Publicznej przy ul. Koszykowej. W kontekście informacji, że ratusz wspiera finansowo Lambdę Warszawa, zrozumieć można, że także obchody 20-lecia zostały sfinansowane ze środków m.st. Warszawy. Jest to nieprawdą. Obchody 20-lecia zostały sfinansowane ze środków własnych stowarzyszenia, pochodzących z darowizn i 1%.

Stwierdzenie, że, wspierając finansowo Lambdę Warszawa, „ratusz łoży na propagandę homoseksualną” jest krzywdzące, samo zaś wyrażenie „propaganda homoseksualna” pochodzi z języka nienawiści. W swojej działalności stowarzyszenie Lambda Warszawa skupia się przede wszystkim na wsparciu psychologicznym i prawnym osób doświadczających homofobii, bifobii i transfobii. W tym celu korzysta m. in. z grantów, które m.st. Warszawa przeznacza na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Granty przydzielane są przez komisje konkursowe w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych, do których przystąpić może każda organizacja. Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządami opisane są również w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. Zasady te są powszechnie stosowane i godne pochwały.

Nieścisłe jest stwierdzenie, jakoby Lambda Warszawa była „utrzymywana przez prezydent Warszawy” a bez środków miejskich „byłoby z nią marnie”. Rosnącą część źródeł finansowania Lambdy stanowią darowizny i środki z UE. Raporty finansowe organizacji są dostępne na stronie stowarzyszenia.

Kończąc, zauważyć należy, że artykuł podaje znacznie zawyżoną liczbę osób (100 tys.), które skorzystały z pomocy Lambdy Warszawa. Zgodnie z naszymi obliczeniami, od 1997 r. Lambda Warszawa udzieliła ok 15 tys. porad prawnych i psychologicznych. Choć 15 tys. to dużo, jest to ciągle kropla w morzu potrzeb. Zgłasza się do nas wiele osób LGBT z objawami depresji, myślami samobójczymi i innymi problemami, które często wynikają z braku akceptacji społecznej dla osób LGBT. Jednocześnie, badania pokazują, że ponad 90% osób LGBT, które doświadczyły przemocy motywowanej uprzedzeniami, cierpi w milczeniu i nie zgłasza się ani na policję, ani do organizacji pomocowych, takich jak Lambda. Z tego względu, Lambda Warszawa prowadzi działania zachęcające osoby doświadczające przemocy do jej zgłaszania.