Skarga na Krystynę Pawłowicz do Komisji Etyki Poselskiej

NIE MA ZGODYNA HOMOFOBIĘW SEJMIE!W nawiązaniu do słów Posłanki Krystyny Pawłowicz (PiS), które padły 24 października 2017 r. podczas obrad Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Zarząd Stowarzyszenia Lambda Warszawa zdecydował o złożeniu skargi do Komisji Etyki Poselskiej Sejmu RP. Poniżej treść naszego pisma.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Regulaminem Komisji Etyki Poselskiej, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa, wnoszę o zajęcie się przez Komisję Etyki Poselskiej przytoczoną poniżej wypowiedzią posłanki Krystyny Pawłowicz. Wypowiedź została wygłoszona podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dnia 24 października br., w trakcie dyskusji nad rozpatrzeniem
i zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich.

Po pierwsze zacznę od tego, że pan nie wykonuje swoich konstytucyjnych kompetencji, nie broni praw, nie jest rzecznikiem praw obywatelskich, tylko rzecznikiem środowisk, no, patologicznych obyczajowo, zdrowotnie, seksualnie, tak bym powiedziała. To jest po pierwsze. Po drugie rozbudowuje swoją aktywność głownie w tym kierunku. Po trzecie ogranicza prawa obywatelskie i nie chroni praw obywatelskich osób, które – jak na przykład drukarz z Łodzi, jeśli pamiętam, pan występował, tępił go, jeździł i robił wszystko, żeby temu człowiekowi uniemożliwić korzystanie z wolności sumienia i wolności działalności gospodarczej. Poza tym pan bardzo lubi, rzecznik, rozbudowywać tych swoich zastępców, głównie osoby, które bronią tych właśnie te osoby homoseksualne. To lekarz się powinien, minister zdrowia nimi zajmować, a nie rzecznik praw, i całą energię
i środki w zasadzie skierowane są na reprezentowanie, nawet nie na, na reprezentowanie i forsowanie różnych potrzeb, interesów, żądań, oczekiwań tej grupy osób.

Celem ani przedmiotem niniejszego wniosku nie jest polemika z tym, jak posłanka Krystyna Pawłowicz postrzega czy ocenia działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazać natomiast należy, że w powyższej wypowiedzi posłanka Krystyna Pawłowicz określiła osoby LGBTI, w szczególności zaś osoby homoseksualne, mianem „środowisk patologicznych obyczajowo, zdrowotnie, seksualnie” oraz osób, którymi „lekarz się powinien, minister zdrowia nimi zajmować”. Wypowiedź ta:

  • nie stanowi opinii ani oceny, ale jest wypowiedzią o faktach,
  • jest sprzeczna z prawdą, a przez to stanowi naruszenie zasady rzetelności wyrażonej w art. 5 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 lipca 1998 roku – Zasady Etyki Poselskiej,
  • narusza godność osób LGBTI, a w szczególności osób homoseksualnych, a przez to stanowi naruszenie zasady dbałości o dobre imię Sejmu wyrażonej w art. 6 ww. uchwały,

wobec czego zajęcie się nią przez Komisję Etyki Poselskiej jest możliwe i wskazane – o co wnoszę.