Ruszyła strona internetowa projektu zwalczania przestępstw motywowanych uprzedzeniami

launch strony loga

Ruszyła strona internetowa międzynarodowego projektu Come Forward. To do tej pory największe międzynarodowe działanie związane ze zwalczaniem przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT.

Odwiedź stronę internetową projektu  www.lgbthatecrime.eu

 

COME FORWARD: wspieranie osób LGBT pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami to nowe, przełomowe działanie, którego liderami są Uniwersytet Brescia (Włochy) oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa i które prowadzone jest przez konsorcjum organizacji pozarządowych, uniwersytetów oraz instytucji publicznych z 10 krajów Europy. Projekt ma na celu zwalczanie niewystarczającego poziomu zgłaszania przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT. Dziać się to będzie poprzez zwiększanie liczby miejsc, w których takie zgłaszanie będzie możliwe, poprawienie dostępu do specjalistycznego wsparcia dla osób doświadczających tego rodzaju przestępstw, dzielenie się dobrymi praktykami, wzmacnianie partnerstw międzynarodowych oraz międzyinstytucjonalnych oraz podnoszenie świadomości i wzmacnianie osób doświadczających takiej przemocy.

Cel będzie osiągnięty poprzez zbudowanie profesjonalnego zaplecza w organizacjach pozarządowych i instytucji publicznych (takich jak organy ścigania) – powiedział Piotr Godzisz ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa, lider naukowy projektu. – Projekt przyniesie ważne dane naukowe, które pokażą luki w wiedzy i wdrażaniu dyrektywy dotyczącej pomocy osobom doświadczającym przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT. W toku projektu zamierzamy przeszkolić ponad 1000 osób – powiedział Godzisz.

Nowa strona internetowa, dostępna pod adresem LGBTHateCrime.eu została uruchomiona w czerwcu 2017 roku. Ma bardzo czytelną identyfikację wizualną, której podstawowym elementem jest logotyp projektu Come Forward oraz strony internetowej ze słowami LGBT Hate Crime. Po stronie łatwo jest się poruszać oraz jest dostępna na wszystkich platformach. Zawiera informacje na temat działań oraz zasobów wypracowanych w ramach projektu. W przyszłości będzie zawierała informacje na temat przeprowadzenia 44 szkoleń na poziomie poszczególnych krajów, publikacji oraz inne informacje. Będzie również służyła jako platforma rejestracji na konferencję kończącą projekt, która jest planowana na drugą połowę 2018 roku w Bułgarii.

Istnieje potrzeba skoordynowanego podejścia do kwestii przemocy skierowanej wobec poszczególnych osób ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową w Europie. Bardzo potrzebne zasoby, źródła nie zawsze są dostępne. To będzie bardzo dobre narzędzie dla praktyków i praktyczek oraz naukowców i naukowczyń, ale także tych osób, które są odpowiedzialne za budowanie polityki działania w tym obszarze. Wielką zaletą tej strony jest to, że jej zawartość nie ogranicza się tylko do jednego projektu – obecnie Come Forward – ale także do innych w przyszłości – powiedział prof. Giacomo Viggiani z Uniwersytetu Brescia, koordynator projektu.

Informacje na temat działań oraz postępów projektu będą również rozpowszechniane poprzez kanały komunikacyjne używane przez poszczególne organizacje partnerskie.

Projekt będzie trwać 24 miesiące (zaczął się w grudniu 2016 i potrwa do listopada 2018). Całkowity budżet wynosi 874.349,63 Euro, z czego 699.494,69 Euro pochodzi z Unii Europejskiej. W projekcie bierze udział 13 organizacji partnerskich (Uniwersytet Brescia – Włochy, Stowarzyszenie Lambda Warszawa – Polska, Çavaria – Belgia, Bilitis – Bułgaria, GLAS – Bułgaria, Zagreb Pride – Chorwacja, Praksis – Grecja, Colour Youth – Grecja, Háttér –  Węgry, LGL – Litwa, GES – Hiszpania, Uniwersytet Girona – Hiszpania, Galop – Wielka Brytania) oraz 11 organizacji i instytucji współpracujących (Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rzecznicy Praw Osób LGBT – Włochy, TGEU – Niemcy, ILGA Europe – Belgia, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Polska, Instytut Równości Kobiet i Mężczyzn – Belgia,  Dom Praw Człowieka – Chorwacja, Instytut Monitorowania Praw Człowieka – Litwa, Rzecznik Praw Obywatelskich – Grecja, Bułgarscy Prawnicy na rzecz Praw Człowieka – Bułgaria, Interfederalne Centrum Równych Szans – Belgia, Międzynarodowa Sieć Studiów nad Nienawiścią – International Network for Hate Studies).

Kontakt dla mediów:

Giacomo Viggiani, giacomo.viggiani@unibs.it (ENG)

Karolina Więckiewicz, kwieckiewicz@lambdawarszawa.org (PL)