Z ostatniej chwili: Rekomendacje ONZ dla Polski – lepsza ochrona praw osób LGBT

Flag-of-the-United-NationsWedług rekomendacji ONZ Polska powinna lepiej chronić osoby LGBT przed przemocą – dopisać przestępstwa homofobiczne i transfobiczne do kodeksu karnego, zachęcić osoby LGBT do zgłaszania przemocy oraz poprawić system wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwami z nienawiści.

Aż trzynaście państw zasiadających w Radzie Praw Człowieka ONZ wydało Polsce zalecenia dotyczące praw LGBT. Rekomendacje dotyczyły między innymi rozpoznania orientacji seksualnej i tożsamości płciowej jako przesłanek chronionych w przepisach o mowie nienawiści i przestępstwach motywowanych uprzedzeniami, poprawy dostępu do wsparcia dla osób pokrzywdzonych oraz podjęcia działań w celu podniesienia poziomu zgłaszalności przestępstw z nienawiści.

Rząd tłumaczył się, że przepisy kodeksu karnego są adekwatne, a policja zbiera dane na temat ataków na osoby LGBT. – Taka kategoria istnieje w statystykach, ale jest pusta. Zgłoszenia policzyć można na palcach jednej ręki. Policjanci nie wiedzą, że przestępstwa homofobiczne i transfobiczne można rejestrować, a rząd nic nie robi, by zachęcić osoby LGBT do zgłaszania przemocy – komentuje Piotr Godzisz z Lambdy Warszawa.

W ubiegłym roku Polska nie zgłosiła do OBWE ani jednego przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBT. W tym czasie do organizacji pozarządowych Lambdy Warszawa i KPH zgłoszono 17 takich przypadków. – Ludzie boją się zgłaszać, a kiedy nawet próbują iść na policję, to są odsyłani z kwitkiem. Brakuje też systemu wsparcia osób pokrzywdzonych – mówi Godzisz.

W 2016 doszło do serii ataków na biura organizacji LGBT. Kilkukrotnie wybijano okna w Lambdzie i Kampanii Przeciw Homofobii. W Lambdzie zniszczono zabytkowe drzwi. Na okleinie ktoś wyrył napisy„White Power” i „Zakaz pedałowania”. Sprawców nie znaleziono. Kilka dni temu po raz kolejny okna wybito w biurze KPH.

Dyskusja w ONZ odbyła się w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego. Ten mechanizm kontrolny ma na celu określenie stanu przestrzegania praw człowieka w poszczególnych państwach ONZ.

Ostateczny raport z posiedzenia Rada Praw Człowieka opublikuje za kilka dni. Polska będzie musiała ustosunkować się do wszystkich przekazanych jej zaleceń i powiedzieć, które z nich przyjmuje. Z ich realizacji będzie musiał się rozliczyć za pięć lat.

Relacja na żywo z dzisiejszego posiedzenia w wydarzeniu „PiS pod ostrzałem pytań ONZ” na FB.

Transmisja posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ.

Raport przygotowany przez Lambdę Warszawa, Pracownię Różnorodności i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.