Rekomendacje dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Konferencja w Biurze RPO. Od lewej: Anna Rutz, Sylwia Spurek i Adam Bodnar. Foto: BRPO

Konferencja w Biurze RPO. Od lewej: Anna Rutz, Sylwia Spurek i Adam Bodnar. Foto: BRPO

2018-09-25

  • Znamy już zalecenia od Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla polskiego rządu
  • Komitet ONZ zaleca m.in. zaprzestania stosowania terapii konwersyjnej, czyli niemedycznych prób „leczenia” homoseksualności.
  • Wśród zaleceń jest też wprowadzenie przepisów w celu zapewnienia ochrony osób z niepełnosprawnościami przed dyskryminacją we wszystkich dziedzinach życia, w tym kompleksowego dochodzenia roszczeń oraz zakazanie tzw. dyskryminacji krzyżowej ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, pochodzenie etniczne, tożsamość płciową i orientację seksualną.
  • Komitet zalecił też wspieranie osób z niepełnosprawnością psychospołeczną z poszanowaniem tożsamości płciowej i orientacji seksualnej osoby.

Zalecenia Komitetu dot. orientacji seksualnej i tożsamości płciowej to w dużej mierze efekt pracy organizacji pozarządowych, w tym Lambdy Warszawa, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo i Kampania Przeciw Homofobii, które przygotowały raport i wysłały swoich przedstawicieli do siedziby  ONZ w Genewie na spotkanie z Komitetem. Nasze postulaty popierali też RPO Adam Bodnar i reprezentująca RPO w Genewie dr Sylwia Spurek (dziękujemy!).

Dziś na konferencji prasowej posłanka Monika Rosa zapowiedziała złożenie w Sejmie projektu ustawy zakazującej terapii konwersyjnej, który powstanie we współpracy z KPH.

Czekamy na projekt!