Projekt Open Doors – opieka zdrowotna dla osób LGBTI, RAPORT 2020 [PL, ENG]

Lambda Warszawa od kilku miesięcy prowadzi prace nad projektem:
„Open Doors: promowanie kompetentnej i włączającej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI”.

Jego częscią jest prezentowany właśnie RAPORT, który przedstawia analizę obszaru ochrony zdrowia w Polsce pod względem odpowiadania na potrzeby osób LGBTI. Publikacja uwzględnia sytuację prawno-ekonomiczną, opinie lekarzy, studentów i innych osób związanych z medycyną, a także perpektywy szkoleniowe dla kadry medycznej oraz rekomendacje działań, które ułatwiłyby kontakt z instytucjami medfycznymi naszej nienormatywnej społeczności.


Głównym założeniem raportu krajowego było zbadanie doświadczeńwiedzypostaw i potrzeb szkoleniowych personelu ochrony zdrowia związanych z tematyką LGBTI.

Odpowiedzi zostały zebrane poprzez kwestionariusz  internetowy oraz przeprowadzone wywiady  z osobami pracującymi w sektorze ochrony zdrowia, instytucjach zajmujących się kształceniem kadr ochrony zdrowia i osobami odpowiadającymi za kształtowanie polityki publicznej w tym zakresie.

 

 

 

W raporcie można również znaleźć informacje na temat:
– wsparcia i usług zdrowotnych dla osób LGBTI
– analizę i ocenę systemu ochrony zdrowia w Polsce
– badań, strategii i działań organizacji w Polsce.
– ogólnych kompetencji osób pracujących w obszarze zdrowia

Raport dostępny jest także w wersji angielskiej: http://lambdawarszawa.org/wp-content/uploads/2020/10/Poland-OpenDoors-National-Report_eng.pdf

Projekt Open Doors realizowany jest wspólnie m.in. z węgierską organizacją Háttér, bułgarską fundacją GLAS, włoskim Uniwersytetem w Brescii oraz hiszpańskim Uniwersytetem w Gironie w ramach funduszy z Unii Europejskiej.

http://lambdawarszawa.org/wp-content/uploads/2020/10/Poland-OpenDoors-National-Report.pdf

Bardzo zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem!