Przewodnik o zdrowiu osób LGBTI dla pracowników ochrony zdrowia

Lambda Warszawa od kilku miesięcy prowadzi prace nad projektem:
„Open Doors: promowanie kompetentnej i włączającej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI”.

We współpracy z innymi organizacjami i uniwersytetami krajów partnerskich EU tworzymy materiały i treści, które w sposób nieskomplikowany mają wyjaśnić trudne pojęcia dotyczące społeczności osób LGBTI i ich ochrony zdrowia. Dostarczają one także praktyczne wskazówki dla pracowników ochrony zdrowia. Poniższy przewodnik kierowany jest do osób, które już opiekują się pacjentami/kami LGBTI, jak i dla tych, które nie mają takiej wiedzy czy doświadczenia, a chciałyby_chcieliby podnieść swoje kompetencje i umiejętności komunikacji z tęczową społecznością.

ZOBACZ przewodnik o zdrowiu LGBTI

Stworzyliśmy ten podręcznik, aby przybliżyć Ci specyfikę potrzeb osób LGBTI w zakresie ochrony zdrowia. Zależy nam bowiem, aby ułatwić komunikację i zrozumienie między osobami świadczącymi usługi zdrowotne a pacjentami_kami o różnej orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej bądź cechach płciowych. To, co nam przyświeca, to wizja stworzenia bezpiecznej przestrzeni, która zapewnia kompetentną i włączającą opiekę zdrowotną dla wszystkich. Wierzymy też, że większa wiedza i zrozumienie potrzeb społeczności innej niż cis-płciowa czy heteronormatywna zapewni właściwą i szybszą profilaktyką oraz diagnozę niektórych chorób.
Hubert Pajączkowski, koordynator projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ubiegłym roku opublikowaliśmy także raport, w którym można znaleźć analizę i ocenę systemu ochrony zdrowia w Polsce:
ZOBACZ RAPORT o zdrowiu LGBTI w Polsce