Prześladowania gejów w Czeczenii – konferencja prasowa pod Ambasadą Rosyjską

2774b7bc28853af8719b7b311090adb7605fef591 kwietnia rosyjska niezależna Nowaja Gazieta udokumentowała, że ponad 100 mężczyzn uważanych za gejów, zostało porwanych w ramach skoordynowanych działań. Mężczyźni byli torturowani i źle traktowani, zmuszani do ujawnienia danych znanych im osób LGBTI. Podano także informacje o co najmniej 3 mężczyznach, którzy zostali zabici przez porywaczy, choć faktyczna liczba zabójstw może być wyższa.

Amnesty International na całym świecie zebrała ponad pół miliona podpisów pod petycją wzywającą władze rosyjskie i czeczeńskie do zatrzymania prześladowań gejów w Czeczenii. Podpisy te Amnesty International przekaże Ambasadzie Rosyjskiej w Warszawie w poniedziałek 5 czerwca. Wydarzeniu będzie towarzyszyć konferencja prasowa przed wejściem do Ambasady Rosyjskiej na ul. Belwederskiej.

Osoby, które wezmą udział w konferencji:

Jelena Kostiuczenko, dziennikarka Nowej Gaziety, jednego z najbardziej opiniotwórczych mediów w Rosji, które ujawniło sprawę. Wcześniej relacjonowała, m.in. sprawę Pussy Riot i wydarzenia związane z masakrą w Żanaozen w Kazachstanie. Laureatka międzynarodowych nagród dziennikarskich.

Tatiana Winniczenko, prezeska zarządu rosyjskiej organizacji LGBT Sieć, założycielka organizacji LGBT Rakurs, komentatorka i publicystka, zaangażowana również w inicjatywy feministyczne.

Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce, członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Od 2007 roku jest Dyrektorką Amnesty Polska, od 2015 roku w Regionalnej Grupie nadzorującej działania organizacji w Europie.

Piotr Godzisz, członek zarządu Lambda Warszawa, specjalista ds. przemocy motywowanej uprzedzeniami. W przeszłości współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Kampanią Przeciw Homofobii i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Zasiada w Radzie Doradczej International Network for Hate Studies.

Slava Melnyk, sekretarz zarządu Kampanii Przeciw Homofobii, ekspert ds. edukacji KPH, koordynator krajowych i międzynarodowych projektów antydyskryminacyjnych, w tym m.in. „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy” we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i „LGBT i demokracja” z białoruskimi organizacjami pozarządowymi.

Kontakt:
Piotr Godzisz
pgodzisz@lambdawarszawa.org