Program stażowy Lambdy Warszawa 2017 – Włącz się!

program stażowy 2017

Nabór do programu stażowego Lambdy Warszawa – 2017!

Zapraszamy do udziału w rocznym programie stażowym! Interesuje Cię pomaganie innym, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działanie na rzecz osób LGBT? Szukasz inspiracji i możliwości spędzenia w sposób atrakcyjny czasu wolnego? Chcesz zdobyć nowych znajomych, z którymi połączą Cię wspólne pasje? Jeżeli tak, to skontaktuj się z nami. Mamy dla Ciebie ofertę!

Do jakich osób skierowana jest nasza oferta?

Twój wiek nie ma znaczenia. Nieważne, czy jesteś studentką, emerytem, czy prowadzisz aktywne życie zawodowe. Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące profilu osób, których szukamy, z podziałem na określone stanowiska oraz liczbę wolnych miejsc. Szczegółowy opis powyższych stanowisk znajduje się tutaj. Koniecznie zapoznaj się z nim, wybierając stanowisko najbardziej pasujące do Twoich kompetencji i oczekiwań.

 1. Osoba do pracy w Telefonie Zaufania (liczba miejsc: 2)
 2. Asystent prawny/asystentka prawna (liczba miejsc: 2)
 3. Edukator/ka (liczba miejsc: 1)
 4. Fundraiser/ka (liczba miejsc: 1)
 5. Osoba do grupy eventowej (liczba miejsc: 2)
 6. Osoba do grupy historycznej (liczba miejsc: 2)
 7. Osoba do zespołu ds. współpracy z zagranicą (liczba miejsc: 2)
 8. Asystent/ka w dziale HR (liczba miejsc: 1)
 9. Prowadzący/a grupę spotkaniową/wsparcia (liczba miejsc: 1)
 10. Recepcjonista/ka (liczba miejsc: 3)
 11. Stażysta/ka w dziale PR (public relations) (liczba miejsc: 3)
 12. Osoba do zespołu naukowego (liczba miejsc: 1)
 13. Asystent/ka biura (liczba miejsc: 1)

Co oferuje program stażowy?

 • udział w serii szkoleń ogólnych, przygotowujących do uczestnictwa w stażu (wolontariat w organizacji pozarządowej, praca metodą projektów, trening antydyskryminacyjny, warsztat dot. orientacji seksualnej, trening genderowy i antyhomofobiczny, kontakt z klientką/em);
 • szkolenia specjalistyczne przygotowujące do podjęcia działań w ramach stażu w wybranym obszarze;
 • możliwość nabycia doświadczenia w trakcie półrocznej pracy związanej z pomaganiem, przeciwdziałaniem dyskryminacji, upowszechnianiem kultury i nauki, działaniami wewnętrznymi w biurze lub zespole PR, HR lub działaniami edukacyjnymi i poradniczymi w obszarze prawnym;
 • indywidualne wsparcie przez opiekunów grup (tutorów) w trakcie odbywania stażu;
 • indywidualne sesje rozwojowe z coachem
 • regularne superwizje zespołowe
 • wolontariat w nowocześnie zarządzanej organizacji pozarządowej;
 • współpracę z osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w działaniach pomocowych, antydyskryminacyjnych i antyhomofobicznych;
 • możliwość nawiązania nowych kontaktów towarzyskich i zawodowych.

Szczególnie zapraszamy osoby z grup niedoreprezentowanych w naszym zespole: osoby starsze, mężczyzn, osoby żyjące z niepełną sprawnością, osoby z mniejszości narodowych i etnicznych oraz osoby transpłciowe.

Terminy

 • rekrutacja – I etap: od 15.02 do 10.03.2017 r.
 • rekrutacja – II etap – rozmowy z wybranymi wolontariuszami/kami: od 13.03 do 31.03.2017 r.
 • realizacja szkoleń ogólnych: od 1.04 do 15.05.2017 r.
 • realizacja szkoleń specjalistycznych: od 20.05 do 30.06.2017 r.
 • staż w organizacji: od 01.07 do 31.12.2017 r. (możliwość rozpoczęcia stażu wcześniej)

 

Zasady

Do udziału w programie zapraszamy osoby posługujące się biegle językiem polskim w piśmie i w mowie. Udział w programie jest bezpłatny. Stażystom i stażystkom nie przysługuje wynagrodzenie, ich działalność na rzecz Stowarzyszenia będzie odbywać się na zasadzie wolontariatu. Zapewniamy przerwy na kawę i obiady w dniach, w których będą odbywać się szkolenia. Osoby uczestniczące w programie będą zobowiązane do uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach z opiekunem swojej grupy (tutorem/ką) oraz superwizjach, a także do działań w wolontariacie w wymiarze minimum 60 godzin.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zgłaszanie się do 10 marca 2017 r. poprzez:

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami: wolontariat@lambdawarszawa.org

Koordynatorka: Justyna Bułdys, tel. 22 415 83 38

 

Zadanie jest współfinansowane przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy”.logo_biale_wspolfinansowanie

logo-ochotnicy-wwy