Program stażowy Lambdy Warszawa 2017 – Rekrutacja

WŁĄCZ SIĘ!

Nabór do programu stażowego Lambdy Warszawa – 2017! Dołącz do naszego zespołu!

Zapraszamy do udziału w rocznym programie stażowym! Oferujemy 13 różnych stanowisk – w dziale pomocowym, prawnym i zagranicznym, w grupie edukacyjnej, historycznej i eventowej, oraz w PR, w biurze albo w terenie. Każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdź naszą ofertę poniżej! Rekrutacja przedłużona do 19 marca 2017.

Do jakich osób skierowana jest nasza oferta?

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy mają chęć i trochę czasu, by działać na rzecz społeczności LGBT+. Twój wiek nie ma znaczenia. Nieważne, czy jesteś studentką, emerytem, czy prowadzisz aktywne życie zawodowe. Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące profilu osób, których szukamy, z podziałem na określone stanowiska oraz liczbę wolnych miejsc. Koniecznie zapoznaj się z opisem wybierając stanowisko najbardziej pasujące do Twoich kompetencji i oczekiwań.

Poszukiwany/poszukiwana:

 • Osoba do pracy w Telefonie Zaufania (liczba miejsc: 2)

 • Asystent prawny/asystentka prawna (liczba miejsc: 2)

 • Edukator/ka (liczba miejsc: 1)

 • Fundraiser/ka (liczba miejsc: 1)

 • Osoba do grupy eventowej (liczba miejsc: 2)

 • Osoba do grupy historycznej (liczba miejsc: 2)

 • Osoba do zespołu ds. współpracy z zagranicą (liczba miejsc: 2)

 • Asystent/ka w dziale HR (liczba miejsc: 1)

 • Prowadzący/a grupę spotkaniową/wsparcia (liczba miejsc: 1)

 • Recepcjonista/ka (liczba miejsc: 3)

 • Stażysta/ka w dziale PR (public relations) (liczba miejsc: 3)

 • Osoba do zespołu naukowego (liczba miejsc: 1)

 • Asystent/ka biura (liczba miejsc: 1)

  Kliknij, żeby zobaczyć szczegółowy opis stanowisk

*można zgłaszać kandydaturę na więcej niż jedno stanowisko

Co oferuje program stażowy?

 • udział w serii szkoleń ogólnych, przygotowujących do uczestnictwa w stażu (wolontariat w organizacji pozarządowej, praca metodą projektów, trening antydyskryminacyjny, warsztat dot. orientacji seksualnej, trening genderowy i antyhomofobiczny, kontakt z klientką/em);
 • szkolenia specjalistyczne przygotowujące do podjęcia działań w ramach stażu w wybranym obszarze;
 • możliwość nabycia doświadczenia w trakcie półrocznej pracy związanej z pomaganiem, przeciwdziałaniem dyskryminacji, upowszechnianiem kultury i nauki, działaniami wewnętrznymi w biurze lub zespole PR, HR lub działaniami edukacyjnymi i poradniczymi w obszarze prawnym;
 • indywidualne wsparcie przez opiekunów grup (tutorów) w trakcie odbywania stażu;
 • indywidualne sesje rozwojowe z coachem
 • regularne superwizje zespołowe
 • wolontariat w nowocześnie zarządzanej organizacji pozarządowej;
 • współpracę z osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w działaniach pomocowych, antydyskryminacyjnych i antyhomofobicznych;
 • możliwość nawiązania nowych kontaktów towarzyskich i zawodowych.

Szczególnie zapraszamy osoby z grup niedoreprezentowanych w naszym zespole: osoby starsze, mężczyzn, osoby żyjące z niepełną sprawnością, osoby z mniejszości narodowych i etnicznych oraz osoby transpłciowe.

Terminy

 • rekrutacja – I etap: od 15.02 do 10.03.2017 r.
 • rekrutacja – II etap – rozmowy z wybranymi wolontariuszami/kami: od 13.03 do 31.03.2017 r.
 • realizacja szkoleń ogólnych: od 1.04 do 15.05.2017 r.
 • realizacja szkoleń specjalistycznych: od 20.05 do 30.06.2017 r.
 • staż w organizacji: od 01.07 do 31.12.2017 r. (możliwość rozpoczęcia stażu wcześniej)

Zasady

Do udziału w programie zapraszamy osoby posługujące się biegle językiem polskim w piśmie i w mowie. Udział w programie jest bezpłatny. Stażystom i stażystkom nie przysługuje wynagrodzenie, ich działalność na rzecz Stowarzyszenia będzie odbywać się na zasadzie wolontariatu. Zapewniamy przerwy na kawę i obiady w dniach, w których będą odbywać się szkolenia. Osoby uczestniczące w programie będą zobowiązane do uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach z opiekunem swojej grupy (tutorem/ką) oraz superwizjach, a także do działań w wolontariacie w wymiarze minimum 60 godzin.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zgłaszanie się do 10 marca 2017 r. poprzez:

FAQ

 1. Czy mogę aplikować na więcej niż jedno stanowisko.

Tak, oczywiście. W tym celu należy wybrać jedno z preferowanych stanowisk, zaś w uzasadnieniu wpisać wszystkie, na które chcemy aplikować oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące poszczególnych stanowisk.

 1. Czy mogę być w programie na 2 stanowiskach jednocześnie?

Dopuszczamy taka możliwość po indywidualnych ustaleniach z osoba stażująca, jednak należy wybrać w tym przypadku stanowisko wiodące.

 1. Czy muszę brać udział we wszystkich szkoleniach?

Wskazany jest udział we wszystkich szkoleniach z uwagi nie tylko na nabywana wiedze i umiejętności, ale także na proces grupowy. Chcemy zadbać o to, by uczestnicy programu czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas warsztatów.

 1. Czy można zostać w Lambdzie dłużej, już po wypracowaniu 60 godzin stażu?

Tak, jest to możliwe i wiele osób korzysta z takiej opcji po ukończeniu programu stażowego.

 1. Czy będziecie informować kandydatów o przebiegu rekrutacji?

Tak, każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostanie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną lub informacje o nieprzejściu do kolejnego etapu. Dążymy do tego, żeby w miarę możliwości spotkać się z każdym kandydatem i kandydatką, co da obu stronom możliwości podjęcia bardziej świadomej decyzji o współpracy.

 1. W jakich dniach i godzinach odbywać się będą szkolenia?

Nie mamy jeszcze konkretnych terminów, ale będą to wybrane weekendy od godziny 10.00 do 15.00 lub 18.00 (w zależności od szkolenia) w okresie od kwietnia do końca czerwca.

 1. W jakich godzinach będę odbywać praktyki?

Zazwyczaj pracujemy w godzinach popołudniowych i wieczornych, czasami w miarę potrzeb w weekendy. Godziny pracy mogą być ustalane indywidualnie.

 

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań skontaktuj się z nami: wolontariat@lambdawarszawa.org

Koordynatorka: Justyna Bułdys, tel. 22 415 83 38

 

Zadanie jest współfinansowane przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy”.logo_biale_wspolfinansowanie

logo-ochotnicy-wwy