Poszukiwany/Poszukiwana – koordynator/ka programu – bezpieczeństwa osób LGBT

 UWAGA! Rekrutacja przedłużona do godziny 24.00, 20 stycznia 2017!

Projekty Come Forward i Hot Line

W 2016 roku Lambda, wraz z organizacjami partnerskimi z 10 krajów europejskich, zdobyła współfinansowanie Komisji Europejskiej do projektu Come Forward. Lambda jest inicjatorką i liderką merytoryczną projektu, zaś koordynacją na poziomie europejskim zajmuje się Uniwersytet Brescia (Włochy). Projekt, którego całość budżetu wynosi ponad 900 tys. euro, zaplanowany jest na dwa lata, a jego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2016. Projekt ma na celu walkę z przemocą wobec osób LGBT poprzez szkolenie organów ścigania i organizacji pozarządowych. Projekt podzielony jest na dwa roczne etapy: (1) etap badawczy (badania ilościowe i jakościowe; zebranie dobrych praktyk) oraz (2) etap szkoleniowy (opracowanie programu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkoleń dla NGOs, prokuratorów i Policji).

Dodatkowo, od lutego 2017 roku, Lambda realizować będzie roczny projekt Hot Line, mający na celu dokumentowanie przemocy wobec osób LGBT oraz usprawnienie procesu zgłaszania spraw do organizacji. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń, stworzenie procedury zarządzania sprawami wpływającymi do organizacji oraz opracowanie dwóch raportów z monitoringu.

W ramach obu projektów, w Lambdzie pracować będą: Ekspert europejski (stanowisko obsadzone), Badacz/ka (rekrutacja otwarta), oraz Koordynator/Koordynatorka (rekrutacja otwarta, opis poniżej).

W związku z rozpoczęciem realizacji obu projektów, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Koordynator(ka) programu – bezpieczeństwo osób LGBT

(ok. 20-25 h / tydz.)

 

Główne zadania:

 • koordynacja projektów w obszarze przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności projektów Come Forward i Hot Line
 • opracowanie i wdrożenie, we współpracy z Ekspertem/Ekspertką oraz innymi osobami pracującymi w organizacji, procedury zbierania informacji nt. spraw związanych z przemocą motywowaną uprzedzeniami zgłaszanych do organizacji
 • wsparcie Eksperta / Ekspertki w realizacji działań w projektach, w szczególności w:
  • prowadzeniu badań (ilościowych i jakościowych)
  • opracowywaniu programów szkoleniowych i innych treści
  • organizacji szkoleń i eventów
  • opracowywaniu raportów, komunikatów zewnętrznych, rekomendacji etc.
 • monitorowanie rozwoju sytuacji politycznej w kraju w obszarze zwalczania przestępstw z nienawiści
 • współpraca z innymi zespołami, w tym równego traktowania, pomocowym, prawnym, public relations i finansowo-administracyjnym
 • reprezentowanie organizacji na spotkaniach zewnętrznych, szkoleniach i konferencjach
 • inne zadania, w tym wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy na działalność organizacji (pisaniu aplikacji) w obszarze zwalczania przemocy i wsparcia osób pokrzywdzonych, w miarę potrzeb (do uzgodnienia).

Stanowisko nie obejmuje koordynacji pracy Telefonu Zaufania (w pierwotnej wersji ogłoszenia pojawił się błąd). Szczegółowy zakres zadań będzie ustalony indywidualnie z wybraną osobą. Stanowisko Koordynatora/Koordynatorki może być połączone ze stanowiskiem Eksperta/Ekspertki w projekcie.

Odpowiedzialność:

 • osoba zatrudniona na stanowisku odpowiada za poprawną realizację powierzonych projektów
 • osoba zatrudniona na stanowisku raportuje do Specjalisty ds. polityki, badań i rzecznictwa – Eksperta Europejskiego w projektach Come Forward i Hot Line.

Wymagania:

 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w:
  • pisaniu i koordynacji projektów
  • pracy w obszarze praw człowieka i/lub równego traktowania
  • tworzeniu, redagowaniu i korekcie tekstów, np. raportów, wniosków o granty, informacji prasowych (w j. polskim i angielskim)
 • płynna znajomość j. polskiego i j. angielskiego (poziom C1)
 • bardzo dobra umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie
 • zdolności analityczne
 • zdolności komunikacyjne
 • zainteresowanie tematyką praw osób LGBT, przestępstw motywowanych uprzedzeniami, mowy nienawiści i dyskryminacji
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Mile widziane:

 • doświadczenie w koordynacji projektów międzynarodowych
 • doświadczenie związane ze zwalczaniem przestępstw z nienawiści, przemocy domowej lub wsparciem osób pokrzywdzonych
 • doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procesów
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń oraz opracowywaniu materiałów szkoleniowych
 • wykształcenie wyższe związane z psychologią, prawem, pedagogiką, socjologią, naukami politycznymi lub pokrewne.

Miejsce pracy

Biuro stowarzyszenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Lokal znajduje się na wysokim I piętrze z utrudnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie w wysokości ok. 2400 zł / mc netto za ok. 20-25 h pracy tygodniowo
 • zatrudnienie w oparciu o umowę-zlecenie; początkowo na okres próbny (3 miesiące), a po jej zakończeniu umowę do końca realizacji projektu
 • elastyczne godziny pracy i możliwość wykonywania części zadań zdalnie (konieczne spotkania w biurze organizacji)
 • płatny urlop wypoczynkowy
 • dostęp do szkoleń, w tym wstępne szkolenie stanowiskowe dot. przestępstw motywowanych uprzedzeniami
 • możliwość wyjazdów na konferencje i szkolenia za granicą
 • możliwość wpływania na poprawę skuteczności walki z homofobią i transfobią w Polsce i Europie
 • indywidualny mentoring i możliwość rozwoju pod opieką Eksperta.

Proces rekrutacji:

CV, list motywacyjny i dane kontaktowe do dwóch osób, które mogą udzielić referencji, prosimy wysyłać na adres pgodzisz@lambdawarszawa.org do dnia 20 stycznia 2017, do godz. 17.00. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Pozostałe osoby otrzymają informację o nieprzejściu do kolejnego etapu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 23-25 stycznia. Przewidywany termin podjęcia pracy to 13 lutego 2017.

Formatowanie CV: Prosimy o nieumieszczanie w CV zdjęcia oraz informacji dot. wieku, stanu cywilnego i płci oraz innych informacji niezwiązanych z kompetencjami. Prosimy o umieszczenie w CV sformułowania „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.)”.

Formatowanie listu motywacyjnego: Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego w języku angielskim. Prosimy o odniesienie się w liście do opisanych powyżej zadań i wymagań.

Stowarzyszenie Lambda-Warszawa respektuje procedury równego traktowania w zatrudnieniu. Przy wyborze nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, „rasy”, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Informacje:

Wszystkich informacji udziela Piotr Godzisz, specjalista ds. polityki, badań i rzecznictwa – pgodzisz@lambdawarszawa.org.