Odwołanie od decyzji ws. zakazu Marszu Równości w Gorzowie

Logo Marszu Równości w Gorzowie Wielkopolskim

2019-08-20

We wtorek po południu organizatorzy Marszu Równości w Gorzowie Wielkopolskim, zaplanowanego na 24 sierpnia br., złożyli do sądu odwołanie od decyzji Prezydenta miasta ws. wydanego przez niego zakazu odbycia zgromadzenia. Organizatorów reprezentuje mec. Paweł Majka. Lambda Warszawa i inne organizacje pozarządowe przesłały do sądu opinię przyjaciela sądu. Do sprawy przyłącza się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Rozprawa odbyć ma się w ciągu 24 godzin.

Pierwszy Marsz Równości w Gorzowie ma odbyć się pod hasłem „Warto być równym nad Wartą”. Zaplanowano go na 24 sierpnia br. Jest to jeden z ponad 20 marszy równości odbywających się w tym roku w Polsce. Złosozno go – zgodnie z przepisami – 25 lipca.

W kontrze do Marszu zgłoszono 25 innych zgromadzeń. Jedno zgłoszenie – wydarzenia o nazwie „Informacja O Współczesnych Zagrożeniach” – wpłynęło do urzędu na minutę przed zawiadomieniem o zamiarze organizacji Marszu.

W poniedziałek prezydent Gorzowa zakazał marszu, powołując się m.in. na pierwszeństwo marszu „Informacja o Współczesnych Zagrożeniach” oraz o możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia w znacznych rozmiarach.

Organizatorzy Marszu Równości – Nieformalna Grupa Warto być równym nad Wartą – odwołali się od decyzji prezydenta do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Do sprawy po stronie organizatorów przyłączyć ma się Rzecznik Praw Obywatelskich. Lambda Warszawa i inne organizacje pozarządowe przygotowały opinie przyjaciela sądu.

W swojej opinii stowarzyszenie Lambda Warszawa pisze:

zakaz przeprowadzenia Marszu Równości w Gorzowie Wielkopolskim został wydany z naruszeniem obowiązującego prawa oraz w sprzeczności z dorobkiem Trybunału Konstytucyjnego, innych polskich sądów oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Według stowarzyszenia,

Prezydent, zamiast zapewnić bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia, zdecydował o jego zakazie, argumentując to możliwymi zagrożeniami i kolizją ze zgromadzeniem, które zostało zgłoszone w celu zablokowania Marszu i ograniczenia wolności gromadzeń osób LGBT.

Stowarzyszenie dodaje również, że

decyzja Prezydenta Rzeszowa może być elementem strategii nastawionej na zniechęcenie osób LGBT+ do organizowania zgromadzeń publicznych mających na celu ochronę ich praw.

Całą opinię przyjaciela sądu przygotowaną przez Lambdę Warszawa znaleźć można tutaj.