Odwołanie od decyzji ws. zakazu Marszu Równości w Rzeszowie

Na zdjęciu osoby z tęczowymi flagami podczas Parady Równości.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Karolina Jóźwiak

2019-06-07

W piątek rano organizatorzy Marszu Równości w Rzeszowie złożyli do Sądu Okręgowego w Rzeszowie odwołanie od decyzji Prezydenta Rzeszowa ws. zakazu Marszu Równości, zaplanowanego na 22 czerwca.  Organizatorów reprezentują mec. Paweł Knut i mec. Karolina Gierdal z KPH. Lambda Warszawa przesłała do sądu opinię przyjaciela sądu. Rozprawa odbędzie się w ciągu 24 godzin. Tymczasem zachęcamy do wsparcia organizacji Marszu za pomocą darowizny.

Jak podaje Marsz Równości w Rzeszowie, odwołanie od decyzji prezydenta Ferenca złożone zostało o godzinie 8:52 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Organizatorów Marszu Równości reprezentować będą mec. Paweł Knut oraz mec. Karolina Gierdal z grupy prawnej Kampanii Przeciw Homofobii.

Pod Sądem Okręgowym wielokrotnie protestowaliśmy w obronie wolnego sądownictwa. W nim teraz odbędzie się kolejna odsłona walki o wolność zgromadzeń napisali organizatorzy Marszu na Facebooku.

Lambda Warszawa wsparła odwołanie przygotowując i przesyłając do Sądu Okręgowego tzw. opinię przyjaciela sądu (amicus curiae). W opinii napisano:

W podsumowaniu należy stwierdzić, że, w opinii Stowarzyszenia, zakaz przeprowadzenia Marszu Równości w Rzeszowie został wydany z naruszeniem obowiązującego prawa oraz w sprzeczności z dorobkiem Trybunału Konstytucyjnego, innych polskich sądów oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Oczywistym jest, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie pokojowego przebiegu zgromadzenia. Prezydent, zamiast zapewnić bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia, zdecydował o jego zakazie, argumentując to możliwymi zagrożeniami. Podana w decyzji o zakazie argumentacja nie wskazuje jednak, że działanie to jest niezbędne i proporcjonalne do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.

Decyzja o zakazie rodzi niebezpieczną sytuację, w której, pod pretekstem ochrony bezpieczeństwa osób należących do mniejszości, ograniczane jest prawo tychże osób do odbywania zgromadzeń i manifestowania poglądów. W efekcie, prowadzi to do marginalizacji, wykluczania i „uciszania” grup mniejszościowych. Skutek ten jest sprzeczny z zasadą państwa prawa i wartościami chronionymi przez Konstytucję i Konwencję praw człowieka.

Na koniec stwierdzić należy, że trudno uwierzyć, że, wydając decyzję o zakazie, Prezydent Rzeszowa nie był świadomy jej niekonstytucyjności. Jest wysoce nieprawdopodobne, że Prezydent nie znał postanowień sądów w sprawach zakazów Marszy Równości w Lublinie i Gnieźnie, w których zakazy uznano za niezgodne z prawem. W związku z tym, trudno oprzeć się wrażeniu, że decyzja Prezydenta Rzeszowa może być elementem strategii nastawionej na zniechęcenie osób LGBT+ do organizowania zgromadzeń publicznych mających na celu ochronę ich praw. Działanie to generuje ogromną ilość, w większości bezpłatnej, pracy organizatorów Marszu Równości w Rzeszowie, innych organizacji pozarządowych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych osób, organizacji i instytucji. Uruchamiana przy tym jest procedura sądowa, której rozwiązanie powinno być oczywiste, a koszty której poniesie podatnik.

Zobacz całość opinii przyjaciela sądu przygotowanej przez Lambdę Warszawa.

Zdjęcie: Marsz Równości w Rzeszowie.

Zgodnie z prawem, rozprawa przed Sądem Okręgowym powinna odbyć się w ciągu 24 godzin. Następnie strony będą mogły wnieść apelacje do Sądu Apelacyjnego.

To trzeci przypadek zakazu Marszu Równości w ciągu ostatniego roku. Poprzednie dwa – w Lublinie i Rzeszowie – zostały zniesione przez sądy.

Jeśli chcesz wesprzeć Marsz Równości w Rzeszowie, dorzuć się do zbiórki.