Historia i władze

Historia

Stowarzyszenie Lambda Warszawa powstało w październiku 1997 r. Założyli je aktywiści Ośrodka „Rainbow”, który funkcjonował wcześniej jako grupa lokalna Stowarzyszenia Grup Lambda, a kolejno jako organizacja nieformalna. Ośrodek „Rainbow” mieścił się wtedy w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 1/15 i działał od maja 1995 r. do grudnia 1997 r., gdy właściciel lokalu zdecydował się nie przedłużać umowy najmu, a Stowarzyszenie Grup Lambda zakończyło swoją działalność. W dawnym ośrodku prowadzony był Telefon Zaufania dla lesbijek, gejów i ich bliskich, Grupa Akademicka, Samopomocowa Grupa Młodzieżowa, Grupa Chrześcijańska, Spotkaniowa Grupa Ogólna. W godzinach pracy Ośrodka czynna też była czytelnia i wypożyczalnia książek oraz bieżącej prasy. Wobec chęci kontynuowania działalności, do czego niezbędne było posiadanie osobowości prawnej, w październiku 1997 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

W listopadzie 1997 r., dzięki wsparciu UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Stowarzyszenie przeprowadziło projekt „Propagowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych wśród lesbijek i gejów”. W ramach jego realizacji wydano ulotkę na temat bezpieczniejszego seksu męsko-męskiego, rozpoczęto szkolenie streetworkerów oraz przeprowadzono trzydniowy warsztat dla osób z całej Polski, pracujących w telefonach zaufania dla lesbijek i gejów. Wszystkie te działania zostały bardzo pozytywnie ocenione zarówno przez UNDP jak i współpracujące ze Stowarzyszeniem organizacje: Inicjatywę Gdańską, Lambolę Olsztyn, Lambdę Poznań i Lambdę Szczecin (niestety żadna z tych organizacji i grup dziś już nie działa…). Dzięki nawiązanym i odnowionym podczas realizacji projektu kontaktom, w marcu 1998 r. zostało założone Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Lesbijsko – Gejowskich. Obowiązki koordynatora powierzono naszemu Stowarzyszeniu. W ramach Porozumienia postanowiono po raz pierwszy złożyć do UNDP wspólny wniosek o dotację na realizację projektu „Profilaktyka HIV/AIDS wśród lesbijek i gejów”.

Dzięki staraniom aktywistów, Stowarzyszenie wynajęło i odremontowało lokal przy ul. Czerniakowskiej 178/16 w Warszawie, w którym ośrodek „Rainbow” wznowił swą działalność w lipcu 1998 r. W sierpniu 2002 r. Lambda Warszawa przeniosła się po raz kolejny do nowej, większej i lepiej usytuowanej siedziby przy ul. Hożej 50/40. W międzyczasie organizacja rozszerzyła swoja działania także na grupę kobiet bi- i homoseksualnych, kobiety zaczęły także działać w organizacji i pełnić funkcje w zarządzie organizacji – wcześniej Lambda Warszawa była zarządzana i świadczyła swoje działania wyłącznie na rzecz mężczyzn.

Na Hożej urzędowaliśmy do czerwca 2008 roku. Od 1 lipca 2008 roku znajdujemy się w – jak dotąd – najlepszej naszej siedzibie: w starej kamienicy przy ulicy Żurawej 24A. Nasza obecna siedziba – prawie 150 metrów kwadratowych – składa się z 10 pomieszczeń i zapewnia nam możliwość oferowania szerokiej gamy działań pomocowych na rzecz osób LGBT, a także udostępniania jej inicjatywom na rzecz osób LGBT.

Władze

Władzami Stowarzyszenia są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Zarząd odpowiada za kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a także m.in. reprezentowanie go na zewnątrz, przyjmowanie i skreślanie członkiń_ów, zwoływanie Walnych Zebrań, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz realizację uchwalonego przez Walne Zebranie programu działania. Jest on wybierany przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.

Komisja Rewizyjna odpowiada za kontrolę działalności Zarządu, przeprowadza raz w roku kompleksową kontrolę działalności organizacji, jest wybierana przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia:

Piotr Godzisz pgodzisz@lambdawarszawa.org
Adriana Kapała
Krzysztof Kliszczyński kkliszczynski@lambdawarszawa.org
Kamil Prykowski
Agata Tomaszewska
Marta Turska mturska@lambdawarszawa.org

Komisja Rewizyjna

Michał Żuczkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Yga Kostrzewa – członkini Komisji Rewizyjnej
Marek Kowalski – członek Komisji Rewizyjnej