Historia i władze

Historia

Stowarzyszenie Lambda Warszawa powstało w październiku 1997 r. Założyli je aktywiści Ośrodka „Rainbow”, który funkcjonował wcześniej jako grupa lokalna Stowarzyszenia Grup Lambda, a kolejno jako organizacja nieformalna. Ośrodek „Rainbow” mieścił się wtedy w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 1/15 i działał od maja 1995 r. do grudnia 1997 r., gdy właściciel lokalu zdecydował się nie przedłużać umowy najmu, a Stowarzyszenie Grup Lambda zakończyło swoją działalność. W dawnym ośrodku prowadzony był Telefon Zaufania dla lesbijek, gejów i ich bliskich, Grupa Akademicka, Samopomocowa Grupa Młodzieżowa, Grupa Chrześcijańska, Spotkaniowa Grupa Ogólna. W godzinach pracy Ośrodka czynna też była czytelnia i wypożyczalnia książek oraz bieżącej prasy. Wobec chęci kontynuowania działalności, do czego niezbędne było posiadanie osobowości prawnej, w październiku 1997 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

W listopadzie 1997 r., dzięki wsparciu UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Stowarzyszenie przeprowadziło projekt „Propagowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych wśród lesbijek i gejów”. W ramach jego realizacji wydano ulotkę na temat bezpieczniejszego seksu męsko-męskiego, rozpoczęto szkolenie streetworkerów oraz przeprowadzono trzydniowy warsztat dla osób z całej Polski, pracujących w telefonach zaufania dla lesbijek i gejów. Wszystkie te działania zostały bardzo pozytywnie ocenione zarówno przez UNDP jak i współpracujące ze Stowarzyszeniem organizacje: Inicjatywę Gdańską, Lambolę Olsztyn, Lambdę Poznań i Lambdę Szczecin (niestety żadna z tych organizacji i grup dziś już nie działa…). Dzięki nawiązanym i odnowionym podczas realizacji projektu kontaktom, w marcu 1998 r. zostało założone Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Lesbijsko – Gejowskich. Obowiązki koordynatora powierzono naszemu Stowarzyszeniu. W ramach Porozumienia postanowiono po raz pierwszy złożyć do UNDP wspólny wniosek o dotację na realizację projektu „Profilaktyka HIV/AIDS wśród lesbijek i gejów”.

Dzięki staraniom aktywistów, Stowarzyszenie wynajęło i odremontowało lokal przy ul. Czerniakowskiej 178/16 w Warszawie, w którym ośrodek „Rainbow” wznowił swą działalność w lipcu 1998 r. W sierpniu 2002 r. Lambda Warszawa przeniosła się po raz kolejny do nowej, większej i lepiej usytuowanej siedziby przy ul. Hożej 50/40. W międzyczasie organizacja rozszerzyła swoja działania także na grupę kobiet bi- i homoseksualnych, kobiety zaczęły także działać w organizacji i pełnić funkcje w zarządzie organizacji – wcześniej Lambda Warszawa była zarządzana i świadczyła swoje działania wyłącznie na rzecz mężczyzn.

Na Hożej urzędowaliśmy do czerwca 2008 roku. Od 1 lipca 2008 roku znajdujemy się w – jak dotąd – najlepszej naszej siedzibie: w starej kamienicy przy ulicy Żurawej 24A. To prawie 150 metrów kwadratowych; składa się z 10 pomieszczeń i zapewnia możliwość oferowania szerokiej gamy działań pomocowych na rzecz osób LGBT, a także udostępniania inicjatywom dla społeczności LGBT.

Władze

Władzami Stowarzyszenia są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Zarząd odpowiada za kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a także m.in. reprezentowanie go na zewnątrz, przyjmowanie i skreślanie członkiń_ów, zwoływanie Walnych Zebrań, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz realizację uchwalonego przez Walne Zebranie programu działania. Jest on wybierany przez Walne Zebranie na 3-letnią kadencję.

Komisja Rewizyjna odpowiada za kontrolę działalności Zarządu, przeprowadza raz w roku kompleksową kontrolę działalności organizacji, jest wybierana przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia

Krzysztof Kliszczyński – Przewodniczący Zarządu
kkliszczynski@lambdawarszawa.org

Paweł Fischer-Kotowski – Zastępca Przewodniczącego
pfkotowski@lambdawarszawa.org

Sławomir Kirdzik – Sekretarz Zarządu
skirdzik@lambdawarszawa.org

Miłosz Przepiórkowski – Członek Zarządu
mprzepiorkowski@lambdawarszawa.org

 

Komisja Rewizyjna

Marta Turska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Adriana Kapała – sekretarza Komisji Rewizyjnej
Maria Czachowska – członkini Komisji Rewizyjnej