Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Lambdy Warszawa w kadencji 2020-2022

30 stycznia 2020 roku odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków i Członkiń naszego Stowarzyszania.

Zgodnie ze zmienionym Statutem Lambdy Warszawa kadencja nowych Władz trwać będzie dwa lata (2020-22), a wybór Przewodniczącego / Przewodniczącej Zarządu odbywał się w wyborach bezpośrednich.

Przewodniczącym Zarządu Lambdy Warszawa został Krzysztof Kliszczyński.

Zastępcą Przewodniczącego – Paweł Fischer-Kotowski.

Sekretarzem Zarządu – Sławomir Kirdzik.

Członkiem Zarządu – Miłosz Przepiórkowski.

 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Marta Radziszewska.

Sekretarzą Komisji Rewizyjnej – Adriana Kapała.

Członkinią Komisji Rewizyjnej – Maria Czachowska.

 

Yga Kostrzewa pozostaje Rzeczniczką Prasową Lambdy Warszawa.

 

Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życzymy sukcesów i wytrwałości!