Mowa nienawiści i nawoływanie do zakazania marszu równości w Lublinie tematem spotkania z ONZ

Piotr Godzisz (Lambda Warszawa), Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. praw kulturalnych Karima Bennoune, Maciej Nowicki (HFPC), Dominika Bychawska-Siniarska (HFPC) i Katarzyna Batko (Sieć Obywatelska Watchdog Polska). Foto: Lambda Warszawa

Piotr Godzisz (Lambda Warszawa), Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. praw kulturalnych Karima Bennoune, Maciej Nowicki (HFPC), Dominika Bychawska-Siniarska (HFPC) i Katarzyna Batko (Sieć Obywatelska Watchdog Polska). Foto: Lambda Warszawa

2018-10-02

Z oficjalną wizytą w Polsce przebywa Specjalna Sprawozdawczyni ONZ w dziedzinie praw kulturalnych Karima Bennoune. Lambda Warszawa spotkała się z ekspertką by porozmawiać o sytuacji osób LGBT+ w naszym kraju. Rozmowy dotyczyły m.in. prób karania za „tęczowego orła” oraz nawoływania do zakazywania marszu równości w Lublinie przez polityków PiS.

Celem wizyty Specjalnej Sprawozdawczyni w Polsce jest zrozumienie, jakie działania podejmuje państwo na rzecz wdrażania praw kulturalnych, określenie dobrych praktyk oraz rozpoznanie ewentualnych przeszkód w dziedzinie promowania i ochrony praw kulturalnych. – Wizyta nie dotyczy więc  per se ochrony dziedzictwa kulturowego, tylko zapewnienia, by wszyscy ludzie mogli bez jakiejkolwiek dyskryminacji uczestniczyć w życiu kulturalnym oraz wnosić w nie własny wkład – mówi dr Piotr Godzisz z Lambdy Warszawa, który wziął udział w spotkaniu. – Chodzi tu również o mniejszości społeczne, takie jak osoby nieheteronormatywne czy osoby transpłciowe – wyjaśnia.

Podczas wizyty Specjalna Sprawozdawczyni przygląda się wielu kwestiom związanym z korzystaniem z praw kulturalnych, w tym prawie do uczestnictwa w życiu kulturalnym bez dyskryminacji i do swobodnego wyrażania różnorodnych wizji świata, wartości i sposobów życia, stosując dowolne środki wyrazu, w tym sztukę.

– W tym kontekście rozmawialiśmy o takich działaniach jak próby ścigania uczestników marszy równości za wyrażanie swoich uczuć i przekonań poprzez eksponowanie flag i noszenie koszulek z „tęczowym orłem” oraz za ubieranie pomników w koszulki z napisem „Konstytucja”. Takie działania w przestrzeni publicznej są potrzebne, bo służą dyskusji, tworzą nową jakość. Powinniśmy chronić prawo do artystycznego wyrażania się w różnych sprawach – przekonuje Godzisz.

Ochrona prawa członków społeczeństwa do nawiązywania dialogu z wizjami świata, wartościami i sposobami życia innych osób, także w przestrzeni publicznej, leży w zakresie mandatu Specjalnej Sprawozdawczyni.

W kontekście prawa do uczestnictwa w życiu publicznym Lambda Warszawa poruszyła również kwestię negatywnych wypowiedzi polityków PiS wobec osób LGBT+ oraz nawoływania do zakazania marszu równości w Lublinie.

Nie powinno być tak, że w XXI wieku w Europie politycy partii rządzącej nazywają osoby homoseksualne „sodomitami” i sugerują, że marsze równości promują dewiacje, zboczenia i pedofilię – mówi Godzisz. Przypomina też o ważnym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: – Trybunał już raz ukarał Polskę, kiedy uznał, że ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński bezprawnie zakazał parady równości. Czy dzisiejsi politycy PiS o tym już nie pamiętają, czy po prostu nie przejmują się tym, ile ich działania mogą kosztować Polskę? – pyta.

Specjalna Sprawozdawczyni przedstawi wstępne spostrzeżenia na temat obecnej sytuacji w Polsce na zakończenie swojej misji podczas konferencji prasowej w piątek. Następnie przedstawi ona swoje sprawozdanie Radzie Praw Człowieka ONZ. Znajdą się w nim zalecenia dla różnych podmiotów, w tym dla rządu RP.

Więcej informacji o mandacie i dokonaniach Specjalnej Sprawozdawczyni znaleźć można na stronie www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx.