„Kontrpubliczności atakowanych innych” – raport z projektu badawczego pod matronatem Lambdy Warszawa

Anna Wójcik, Ewa Majewska i Piotr Godzisz podczas konferencji „Mowa nienawiści - opór i przeciwdziałanie” na Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zdjęcie: Paweł Knut.

Anna Wójcik, Ewa Majewska i Piotr Godzisz podczas konferencji „Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie” na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zdjęcie: Paweł Knut.

Uczestnicy projektu „Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce” przedstawiają raport z projektu, który był realizowany od czerwca do grudnia 2018 roku, przy wsparciu Fundacji „Instytut Artes Liberales”.

Raport z projektu „Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce”

W ramach projektu przeprowadziłyśmy około 20 pogłębionych wywiadów z pracownicami i pracownikami zawodów prawniczych, aktywistkami i aktywistami oraz osobami zaangażowanymi w polu sztuki na temat strategii oporu i przeciwdziałania mowie nienawiści. Nasza publikacja zawiera teksty podsumowujące te badania, analizę oporu wobec mowy nienawiści w kontekście teorii sfery publicznej i kontrpubliczności oraz dwa teksty opisujące przykłady oporu wobec mowy nienawiści w polskim teatrze i sztukach wizualnych. Zawiera ona również omówienie przepisów prawa polskiego i międzynarodowego w tym zakresie. Mamy nadzieję, że ten projekt i towarzyszący mu raport przyczyni się do usprawnienia przeciwdziałania mowie nienawiści.

Projekt uzyskał matronaty następujących organizacji i instytucji:
Rzecznik Praw Obywatelskich RP, dr Adam Bodnar, Czasopismo naukowe Praktyka Teoretyczna; Stowarzyszenie Nigdy Więcej; Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita; Kampania Przeciw Homofobii; Lambda Warszawa.

W projekcie uczestniczyli:
dr Ewa Majewska (kierowniczka projektu, redaktorka Raportu), Paweł Knut (współautor projektu i Raportu), Anna Wójcik (uczestniczka projektu, współautorka  Raportu), dr Piotr Godzisz (uczestnik projektu, redaktor językowy Raportu), dr Sylwia Urbańska (uczestniczka projektu), Filip Wesołowski ( współautor  Raportu) oraz Maria Wodzińska (współautorka  Raportu).

Recenzja naukowa raportu:
dr hab. Lech Nijakowski, prof. UW.

10 grudnia 2018 na Wydziale „Artes Liberales” odbyła się konferencja „Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie” z udziałem twórców projektu oraz zaproszonych gości: prof. Moniki Płatek, WPiA UW, prof. Marii Poprzęckiej, WAL UW, dr hab. Lecha Nijakowskiego, IS UW, Pawła Łysaka, dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie, dr Pawła Sztarbowskiego, wice dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie; Marcina Sośniaka – Naczelnika Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych, Zespół ds. Równego Traktowania, RPO.

Transmisja z konferencji jest dostępna w mediach społecznościowych: