Matronat Lambdy – Konkurs poetycki Cztery Pory Roku Miłość, Przyjaźń, Tolerancja

Lambda Warszawa objęła matronatem Wielkopolski Konkurs Poetycki „Cztery Pory Roku – Miłość, Przyjaźń, Tolerancja”

PLAKAT NOWY PREV

Wszyscy, którzy czują w sobie poetycką wenę zaproszeni są do wysyłania swoich utworów do 24 czerwca 2017 roku na adres konkurs.poetycki2017@gmail.com.

Organizatorami konkursu są: poeta Tomasz Strejza i Club Come Back. Konkurs skierowany jest o wszystkich, nie tylko do osób z regionu Wielkopolski.  Zapraszamy!


Regulamin Wielkopolskiego Konkursu Poetyckiego:

Cztery Pory Roku – Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Przyjaźń, Miłość,Tolerancja.

1.Organizatorami konkursu są: Tomasz Strejza ”Poeta”, Club Come Back.
A-dres siedziby: Tomasz Strejza skrytka. Pocztowa nr 34, ul. Pocztowa 12, 62-100 Wągrowiec,

Club Come Back św. Marcin 23, 60-804 Poznań
2. Konkurs ma na celu rozwijać wrażliwości emocjonalne i estetyczne. Przyczynić się do przeżywania i rozumienia piękna, przyjaźni,miłości,tolerancji w czterech porach roku.
3. Konkurs jest skierowany dla osób od lat 18 z obszarów wielkopolski do szkół organizacji społecznych itp. i wszystkich osób piszących nie tylko do szuflady, dla ludzi którzy chcą pokazać innym iż istnieją w tym wielkim świecie, gdzie bez poetów i ich wielkich serc było by smutno.
4. Czas trwania konkursu: od 16.02.2017r. do 24.06.2017r.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wiersza wraz z danymi dodatkowymi (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki) na adres pocztowy e mail:
konkurs.poetycki2017@gmail.com albo osobiście lub listownie: Club Come Back św. Marcin 23, 60-804 Poznań z dopiskiem: Wielkopolski Konkurs Poetycki Cztery Pory Roku Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Przyjaźń, Miłość, Tolerancja.
6. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
7. Nadesłane utwory poetyckie powinny być napisane wyłącznie w języku polskim.
8. Forma wiersza dowolna, zgodna z artystyczną wizją twórców w nawiązaniu do tematu konkursu: Wielkopolski Konkurs Poetycki Cztery Pory Roku Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Przyjaźń, Miłość, Tolerancja.
9. Prace konkursowe oceni jury w składzie: Anna Król i Tomasz Strejza.
10. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia indywidualne.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
13. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
14. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizatorzy powiadomią laureatów listownie, telefonicznie lub e-mailem.
15. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży laureatów.
16. Protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie Clubu Come Back na Facebook.com i na http://comebackclub.wixsite.com/comebackclub
17. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali konkursowej w siedzibie Club Come Back św. Marcin 23, 60-804 Poznań
18. Regulamin konkursu dostępny na stronach organizatorów.