Konferencja nt. praktycznych aspektów zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Kampania Przeciw Homofobii  zapraszają na konferencję Po pierwsze klient(ka): Praktyczne aspekty zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami 16 grudnia 2017 roku.

Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów pracy z osobami, które doświadczyły przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczek oraz instytucji i inicjatyw, które pracują z osobami doświadczającymi przemocy z nienawiści. Do udziału w szczególności zachęcamy osoby zajmujące się przemocą ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Całość składać będzie się z trzech bloków tematycznych i obejmie zagadnienia związane z: prawem, współpracą z mediami oraz wsparciem pokrzywdzonych.

  • W trakcie bloku prawnego dowiemy się czym są przestępstwa z nienawiści w rozumieniu prawa. Poznamy również sposoby skuteczniejszego wykorzystywania obecnie obowiązujących przepisów prawnych, aby jak lepiej wspierać osoby pokrzywdzone.
  • Blok drugi zostanie poświęconym praktycznym zagadnieniem związanym z współpracą organizacji pozarządowych z przedstawicielami mediów. Poza wystąpieniami dziennikarzy i dziennikarek zajmujących się w swojej pracy tematyką grup mniejszościowych w trakcie konferencji przeprowadzony zostanie warsztat, który służyć będzie nabyciu praktycznych umiejętności w zakresie współpracy z mediami.
  • Blok trzeci rozpocznie się od rozmowy z osobą, która po doświadczeniu w przeszłości przemocy motywowanej homofobią zdecydowała się na kontakt z organizacjami pozarządowymi oraz podjęcie działań prawnych, zakończonych ukaraniem sprawców. W trakcie rozmowy usłyszymy o tym, co jest najtrudniejsze przy zgłaszaniu sprawy organom ścigania oraz jakiej pomocy od organizacji mogą oczekiwać osoby doświadczające przemocy z nienawiści. Całość dopełni dyskusja o tym, jak zachęcać osoby pokrzywdzone do zgłaszania przestępstw, podczas której poznamy dobre praktyki różnych organizacji pozarządowych.

PROGRAM

Miejsce:
Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa.
Przestrzeń dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rejestracja na konferencję możliwa jest za pomocą formularza internetowego.

W uzasadnionych przypadkach możliwy zwrot części kosztów podróży. W tej sprawie prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem: damianwutke@otwarta.org.

Partnerami konferencji są Austriackie Forum Kultury oraz Ambasada Austrii.