Inauguracja pierwszego numeru „QueerStorii” – 15 lutego 2020

Z ogromną radością przedstawiamy pierwszy numer „QueerStorii” – czasopismo społeczno-historyczne Archiwum Lambdy Warszawa.

W numerze  – poświęconym historii polskiej społeczności LGBT+ można znaleźć rozmowę z Leszkiem Truchlińskim, założycielem wrocławskiego ETAP-u (pierwszej polskiej grupy dla osób nieheteronormatywnych); wspomnienia Andrzeja Selerowicza i jego pierwsze „Biuletyny” z 1983 roku; przedruk artykułu  Krzysztofa Darskiego „Jesteśmy inni” z „Polityki” z roku 1985 (pierwszy głos osoby homoseksualnej w polskiej prasie); zdjęcia Jana Snarskiego z Marszów Równości we Wrocławiu; tekst Krzysztofa Zabłockiego o latach siedemdziesiątych i fotografie Wolfganga Jöhlinga z tego okresu; wywiad z Remigiuszem Ryzińskim, autorem „Foucault w Warszawie” i „Dziwniejszej historii” wraz z niepublikowanym wcześniej fragmentem tej książki, a także tekst Katarzyny Wojnickiej o queerowych (nie)pomnikach w Polsce i USA.

Do tego mnóstwo ilustracji i oś czasu pokazująca historię polskiego ruchu LGBT+.

 

Inauguracja pierwszego numeru QS odbędzie się w siedzibie Lambdy Warszawa, w sobotę, 15 lutego 2020, o godzinie 15.30.

Gościem honorowym będzie Leszek Truchliński.

 

Serdecznie zapraszamy