Hostel interwencyjny dla osób LGBT wstrzymuje działalność!

Projekt bez tytułu (1)Niestety dalej brakuje środków na utrzymanie jedynego w Polsce hostelu interwencyjnego dla osób LGBT w Polsce.  Placówka wstrzymuje działalność.

Poziom dyskryminacji, jakiej doznają w Polsce osoby LGBT ma jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Zgodnie z raportem Kampanii Przeciw Homofobii co trzecia osoba nieheteroseksualna i co druga transpłciowa doznała przemocy. Działający od lutego 2015 roku hostel interwencyjny pomógł 68 osobom, które z dnia na dzień straciły dach nad głową. Oferował zakwaterowanie, wyżywienie, wsparcie psychologiczne i pomoc pracownika socjalnego. Z powodu braku środków będzie działał tylko do połowy października.

Hostel prowadziło Stowarzyszenie Lambda Warszawa, przez większość czasu we współpracy z Fundacją Trans-fuzja. Od połowy czerwca placówka utrzymywała się ze zbiórek od osób prywatnych. Zbiórka środków, która przyniosła 75 000 złotych pozwoliła istnieć schronisku od połowy czerwca do połowy października. Lambda Warszawa dziękuję serdecznie wszystkim, którzy pozwolili przez ten czas nadal pomagać osobom w trudnej sytuacji – dzięki wpłatom udało się pomóc kolejnym osobom.

Agnieszka Duszyńska, koordynatorka hostelu, chociaż przyznaje, że próby pozyskania stałego finansowania się nie powiodły, nie traci nadziei: „To trudna dla nas decyzja, jednak nie mamy innego wyboru. Nie poddajemy się, nadal będziemy się starać, aby to miejsce mogło wrócić na mapę Polski”.

Hostel udzielał schronienia osobom zmuszonym do opuszczenia miejsca zamieszkania. Niestety nadal często zdarza się, że osoby LGBT doznają przemocy fizycznej i psychicznej ze strony najbliższych im osób – rodziny, sąsiadów, znajomych czy współpracowników. Istnienie takiego miejsca jest potrzebne i pomaga zapobiegać bezdomności, więc ważne będzie wznowienie jego pracy. Stowarzyszenie Lambda Warszawa jest najstarszą organizacją LGBT w Polsce. Działania Lambdy to przede wszystkim szeroko rozumiana praca na rzecz osób nieheteroseksualnych i transpłciowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego, organizowanie grup wsparcia i samopomocowych, kampanie społeczne i edukacja.