Fundusz Stonewall powraca!

18920132_10155340757393374_8111105119086576662_nZ radością informujemy was, że z okazji obchodów 20-lecia istnienia, Lambda Warszawa wznawia konkurs mikrograntów – Fundusz Stonewall!

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, realizowane przez grupy formalne i nieformalne działające na rzecz społeczności LGBT, których budżet w roku ubiegłym nie przekroczył 20.000 zł.

Szczegóły tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone w połowie sierpnia br, zaś ogłoszenie wyników – w 20-lecie Lambdy Warszawa – w październiku 2017.

Czym jest Fundusz Stonewall?

Fundusz Stonewall jest funduszem stworzonym w 40. rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku. Udziela mikrograntów przeznaczonych na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych, trans i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. Dzięki temu chcemy wzmocnić polską społeczności LGBT.

Fundusz odwołuje się do wartości związanych z ruchem gay liberation (wyzwolenia gejów i lesbijek), zapoczątkowanych wydarzeniami w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku 28 czerwca 1969 roku: wolności, równości, tolerancji i wspólnoty. Przyznawane granty powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów Funduszu, a w dłuższej perspektywie do zwiększenia wolności, równości i poszanowania praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce i na świecie, zwiększenia tolerancji społecznej wobec homoseksualności, biseksualności, transpłciowości i interseksualności oraz budowania wspólnoty między homoseksualnymi/biseksualnymi/transpłciowymi kobietami i mężczyznami oraz osobami niedeklarującymi płci, która zaowocuje wzmocnieniem ich pozytywnej tożsamości.

Fundusz opiera się w całości o pracę ochotniczą: osoby oceniające wnioski i wspierające wnioskujące organizacje w realizacji projektów pracują nieodpłatnie. Podobnie, dofinansowane projekty powinny być realizowane przede wszystkim przez wolontariuszki i wolontariuszy – osoby pracujące ochotniczo.

Typy dofinansowywanych projektów
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, dzięki realizacji których zwiększy się pozytywna tożsamość osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz niedeklarujących płci lub zwiększy się tolerancja społeczna wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci. Projekty powinny być realizowane przez wolontariuszki i wolontariuszy.

  • Każdy z realizowanych projektów powinien:
    • zwiększać tolerancję społeczną wobec homoseksualności, biseksualności, transpłciowości; lub
      zwiększać poszanowanie praw osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce i na świecie; lub przyczyniać się do budowania między nimi wspólnoty, pozwalającej osobom homoseksualnym, biseksualnym, transpłciowym lub niedeklarującym płci rozwinąć swoją pozytywną tożsamość.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
Dofinansowanie mogą otrzymać grupy nieformalne oraz oficjalnie zarejestrowane organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) działające na rzecz społeczności LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci) o kwocie przychodów (darowizn, odpisów, dotacji, zysków z prowadzonej działalności) nie przekraczającej 20 000 zł w roku poprzedzającym ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Stonewall.

Dodatkowo wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna musi wykazać się zrealizowaniem w okresie 1 roku, poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej jednego projektu, związanego z celami Funduszu (w ramach otrzymanej dotacji lub w wyłącznie w oparciu o wkład rzeczowy i nieodpłatną pracę).

W przypadku wnioskowania o udzielenie grantu przez grupę nieformalną, dofinansowanie projektu przyznane będzie na rzecz reprezentującej ją osoby fizycznej, która odpowiadała będzie prawnie za zrealizowanie projektu zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Organizacja lub grupa nieformalna wnioskująca o dofinansowanie powinna posiadać zróżnicowany skład organu zarządzającego (powinny w nim zasiadać osoby homoseksualne lub/i biseksualne lub/i transpłciowe lub/i nie deklarujące płci).

Wysokość dofinansowania

Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być zrealizowane w 2018 roku. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2000 zł. Kwota przeznaczana na Fundusz Stonewall w 2017 roku to 6000 zł – 15% odpisów z 1% podatku, przekazanego Lambdzie Warszawa w poprzednim roku.

Więcej szczegółów już niedługo!