Fundusz Stonewall – dofinansowujemy lokalne działania LGBT+

Zapraszamy do składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu mikrograntów Funduszu Stonewall, organizowanego przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa już od dziesięciu lat. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane przez grupy formalne i nieformalne działające na rzecz społeczności LGBT+, których budżet w roku ubiegłym nie przekroczył 20 000 zł.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być zrealizowane w 2019 roku. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2000 zł. Kwota przeznaczana na Fundusz Stonewall w 2018 roku to 7000 zł – 15% odpisów z 1% podatku, przekazanego Lambdzie Warszawa w poprzednim roku. Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz formularz wniosku o grant. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2018 r.

Wnioski przyjmujemy w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2018, do godz. 21.00, na adres stonewall@lambdawarszawa.org. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed wysłaniem wniosku.

Regulamin Funduszu Stonewall – nabór 2018
Formularz wniosku o grant – nabór 2018