Diversity and Childhood – nowy projekt partnerski

Lambda Warszawa rozpoczęła pracę nad kolejnym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

Diversity and childhood – Różnorodne dzieciństwo 

Jego celem jest zmiana postaw i przekonań społecznych na temat przemocy oraz dyskryminacji nienormatywnych osób małoletnich ze względu na tożsamość płciową i orientację psychoseksualną.

 

 

 

 

Diversity and childhood prowadzony jest równolegle w 9 krajach przez 10 partnerów:

Uniwersytet w Gironie (Hiszpania), Autonomiczny uniwersytet w Barcelonie (Hiszpania), KMOP (Grecja), National lesbian, gay, bisexual and transgender right association LGL (Litwa), Çavaria (Belgia), Centrum Studiów Społecznych CES (Portugalia), Stowarzyszenie Hátter (Węgry), Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia) oraz Zagreb Pride (Chorwacja) oraz nasze Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie partycypacyjna diagnoza potrzeb wywołanych przemocą wobec nienormatywnych osób małoletnich. Projekt zaś będzie trwał ok. 1,5 roku i obejmie zarówno wydarzenia skierowane do nienormatywnych osób małoletnich, jak również działania skierowane do interesariuszy – wszystkich tych, którzy biorą udział w kształceniu i rozwoju dzieci, w obszarach: edukacji, zdrowia, przestrzeni publicznej, opieki rodzinnej i mediów. I to właśnie te osoby prosilibyśmy o udział w pierwszej części naszych analiz czyli w badaniu ankietowym:

https://inqueritos.ces.uc.pt/index.php/437575?lang=pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznaczamy, że autorzy badania chcąc zachować jego spójność stworzyli ankietę, która nie zawsze jest dostosowana do realiów poszczególnych krajów. Mimo tej drobnej niedogodności zapewni to rzetelny materiał do stworzenia kompatybilnego raportu końcowego.

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w realizacji naszego badania poprzez wypełnienie ankiety, udostępnienie jej bądź wspomnienie o niej znajomym.