Diversity and childhood – różnorodne dzieciństwo osób LGBTI: RAPORT [eng]

Lambda Warszawa prowadzi od kilku miesięcy prace w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Diversity and childhood – Różnorodne dzieciństwo:
Jego celem jest zmiana postaw i przekonań społecznych na temat przemocy oraz dyskryminacji nienormatywnych osób małoletnich ze względu na tożsamość płciową i orientację psychoseksualną.

 

 

 

 

Przedstawiamy pierwsze wyniki badań w postaci raportu w języku angielskim, który został zaprezentowany również naszym zagranicznym partnerom: https://cdn.website-editor.net/95401bffb81f40a3987d30aee8be2c6f/files/uploaded/National_Report_Poland.pdf

W pozostałych krajach partnerskich również opublikowano raporty, których celem było przedstawienie krótkiego przeglądu sytuacji prawnej i społeczno-kulturowej osób LGBTI (ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich) w każdym kraju objętym projektem DaC.
Każdy z raportów partnerskich ma inny kontekst społeczny i kulturowy w odniesieniu do kwestii osób ze społeczności LGBTI.
Raporty te będą wkrótce dostępne do pobrania online na stronie: https://www.diversityandchildhood.eu/

Polski raport obejmuje zakres badań, na który składa się 20 wywiadów z osobami pracującymi z młodzieżą i dziećmi oraz 121 kompletnych kwestionariuszy badania ankietowego (oraz 1135 niekompletnych), a także analizę obecnej sytuacji dzieci i młodzieży nienormatywnej w Polsce.
Badanie porusza pięć obszarów interwencji, takich jak: szkoła, zdrowie, rodzina, przestrzenie publiczne i media.

Raport zawiera praktyczne sugestie, jak podnieść kompetencje władz lokalnych, organizacji pozarządowych, specjalistów i decydentów w obliczu różnych form przemocy, których doświadczają dzieci i młodzież LGBTI w pięciu obszarach ich życia. Można w nim także znaleźć informacje dotyczące wspierania dzieci i młodzieży LGBTI oraz  promowania różnorodności jako pozytywnej wartości w naszym społeczeństwie.

 

Projekt Diversity and Childhood jest prowadzony równolegle w 9 krajach Unii Europejskiej przez 10 partnerów: Uniwersytet w Gironie (Hiszpania) – główny koordynator projektu, Uniwersytet w Barcelonie (Hiszpania), Çavaria (Belgia), Centrum Studiów Społecznych CES (Portugalia), Stowarzyszenie Hátter (Węgry), KMOP (Grecja), Stowarzyszenie praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych LGL (Litwa), Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), Zagreb Pride (Chorwacja) oraz nasze Stowarzyszenie – Lambda Warszawa.

 

 

 

 

 

Poniżej możecie zapoznać się z raportem dostępnym w języku angielskim.
https://cdn.website-editor.net/95401bffb81f40a3987d30aee8be2c6f/files/uploaded/National_Report_Poland.pdf