Częściowe wznowienie spotkań grup

Od poniedziałku, 14 września b.r., Lambda Warszawa wznawia spotkania części grup pomocowych. Dotyczy to grup małych (do 12 osób razem z prowadzącymi), z wyjątkiem Grupy Seniorskiej, która ze względu na szczególne zagrożenie COVID-19 pozostaje zawieszona.

W związku z nadal trwającym stanem epidemii wprowadzamy następujące zasady spotkań:

– osoby uczestniczące zobowiązane są do dezynfekcji rąk,
– osoby uczestniczące zobowiązane są do zasłaniania nosa oraz ust przy pomocy maseczki, przyłbicy lub innej części odzieży,
– odległość miedzy osobami uczestniczącymi musi wynosić 1,5 metra
– osoba prowadząca zobowiązana jest do pomiaru temperatury osobom wchodzącym. W przypadku temperatury powyżej 37,5 osoba nie może uczestniczyć w spotkaniu.

Zastrzegamy sobie możliwość korygowania w/w wytycznych w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.