Sprawozdania

Sprawozdania z działalności są opracowywane na zakończenie każdego roku, stanowiąc element jawności działania naszej organizacji. Składają się one ze sprawozdania merytorycznego, prezentującego działania podejmowane w danym roku oraz sprawozdania finansowego, prezentującego bilans, rachunek zysków i strat i informację dodatkową (od 2005 r.).

Sprawozdanie merytoryczne – 2017

Sprawozdanie finansowe – 2017

Sprawozdanie merytoryczne – 2016

Sprawozdanie finansowe – 2016

Sprawozdanie merytoryczne – 2015

Sprawozdanie finansowe – 2015

Sprawozdanie merytoryczne OPP

Sprawozdanie merytoryczne – 2014

Sprawozdanie finansowe – 2014

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2013

Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2012

Sprawozdanie finansowe 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2011

Sprawozdanie finansowe 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011