Plakaty i ulotki

Zamieszczone plakaty i ulotki są dostępne w wersji elektronicznej (do pobrania), do wyczerpania nakładu są one także dostępne w wersji drukowanej przeznaczonej do nieodpłatnej dystrybucji dla organizacji i klubów/miejsc spotkań.

Jeżeli chcesz je umieścić w swojej siedzibie/lokalu, prosimy o przesłanie zamówienia na adres e-mail warszawa@lambdawarszawa.org z podaniem imienia, nazwiska, nazwy firmy/organizacji, adresu wysyłki wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wysyłki publikacji wydanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)”. W treści e-maila prosimy o umieszczenie uzasadnienia, wskazującego w jaki sposób przekazane wydawnictwa zostaną wykorzystane. Czas realizacji zamówień wynosi do 30 dni.

Dla ułatwienia odnalezienia potrzebnych informacji, materiały zostały podzielone na kategorie: zdrowie i uzależnienia, profilaktyka hiv/aids, działalność pomocowa, wolontariat.