Projekt „Hot Line”

Zwiększanie poziomu zgłaszania i usprawnianie rejestrowania przestępstw z nienawiści przeciwko osobom LGBT.

Projekt ma na celu przede wszystkim podwyższenie poziomu zgłaszania oraz usprawnienie systemu rejestrowania przestępstw z nienawiści przeciwko osobom LGBT dla celów rzecznictwa opartego na dowodach.

Chcemy zwiększyć liczbę ośrodków, które będą zbierały dane o tego rodzaju przestępczości. Będzie to możliwe poprzez podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizację osób pracujących w miejscach, które mogą takie zgłoszenia przyjmować.

Naszym celem jest także zachęcenie osób doświadczających tego rodzaju przemocy do zgłaszania zdarzeń do Lambdy Warszawa. Dane zebrane na temat przestępstw z nienawiści przeciwko osobom LGBT zostaną użyte do działań rzeczniczych oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat tego rodzaju przestępstw.

Planujemy przeprowadzić szkolenia, napisać raport, stworzyć infografiki oraz ulotki informacyjne. Według założeń w wyniku działań projektowych podniesiemy kwalifikacje 30 osób, zwiększymy liczbę zdarzeń zgłoszonych do Lambdy i przyczynimy się do większego rozumienia specyfiki przestępstw z nienawiści.

Projekt finansowany jest w ramach programu grantowego organizacji ILGA-Europe.

POCZĄTEK: luty 2017
KONIEC: styczeń 2018

Koordynacja: Karolina Więckiewicz – kwieckiewicz@lambdawarszawa.org