Wsparcie antydyskryminacyjne

Witamy na stronie projektu „Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją”.

Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją.
Doświadczyłeś/aś dyskryminacji? Masz poczucie, ze zostałeś/zostałaś nierówno potraktowany/a ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową? Potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub/i prawnego? Jeżeli tak, to zgłoś się do nas!


Zapewniamy bezpłatną i profesjonalną pomoc.

Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, pomogą Ci dojść swoich praw, przebrnąć przez trudne sytuacje życiowe, nauczą radzić sobie z emocjami oraz dadzą siłę i wsparcie na pokonywane kolejnych trudności.

Oferujemy:
– pomoc psychologiczną (poradnictwo psychologiczne)
w każdą środę w godz. 16:00 – 21:00 i czwartek w godz. 18:30 – 20:20.
Spotkania ukierunkowane na diagnozę problemu, zwiększenie samoświadomości, rozwój umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi, ułożenie planów radzenia sobie z emocjami oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

– wsparcie w trudnych sytuacjach/momentach życiowych (interwencja kryzysowa)
od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 21:00
Wczesna interwencja w sytuacji doświadczania dyskryminacji lub zagrożenia nią, w tym w szczególności diagnoza problemów wynikających z dyskryminacji, podejmowanie działań profilaktycznych oraz ustalenie kierunków dalszej pomocy.

– poradnictwo prawne
we wtorki w godz. 18:00 – 20:50
Porady prawne, dotyczące równego traktowania, prawa karnego, cywilnego i rodzinnego w sprawach związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową – konsultacje prawne, pomoc w przygotowaniu pism procesowych oraz w uzasadnionych przypadkach towarzyszenie podczas rozprawy.

warsztaty prawne – praktyczne informacje, ukierunkowane na rozwiązanie doświadczanych trudności związanych z zagrożeniem i doświadczaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. O szczegółach będziemy informowali już wkrótce.

Zapisy i kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny przez nasz Telefon Zaufania: 22 628 52 22 (poniedziałki – piątki, 18:00-21:00), mailowo: mturska@lambdawarszawa.org lub osobiście. Biuro Stowarzyszenia mieści się w Warszawie na ul. Żurawiej 24 A lok. 4 (wejście do klatki schodowej po prawej z bramy).

Finansowanie:
Projekt „Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją” jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.

logo_biale_wspolfinansowanie