Grupy wsparciowe

Oferujemy możliwość uczestniczenia w zróżnicowanej ofercie grup spotkaniowych i wsparcia, skierowanych do osób LGBT. Wśród grup wsparciowych istnieje m.in. Wiara i Tęcza i Grupa dla rodziców i bliskich osób LGBT oraz Grupa dla seniorów/seniorek LGBT.

Uczestnictwo we wszystkich grupach jest bezpłatne. Ponadto zapewniamy anonimowość. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, nie jest konieczne wcześniejsze zapisywanie się, a grupa ma charakter otwarty (możliwe jest przystąpienie do niej podczas dowolnego spotkania).

Grupy wsparcia są ukierunkowane na uzyskanie pomocy w bieżących trudnościach od innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Szczegółowe informacje o grupach i ich terminach spotkań można znaleźć poniżej oraz w zakładce „grafik” na głównej stronie.

Kontakt w sprawie grupa wsparcia i spotkaniowych, informacje
poradnictwo@lambdawarszawa.org

Grupa dla dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Grupa dla dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Przyjmujemy zgłoszenia!
Naszą pomoc oferujemy osobom, które chciałyby nauczyć się wyrażać tłumione do tej pory emocje, poznać sposoby na radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych, wymienić się doświadczeniami, uświadomić sobie, jak dzieciństwo w rodzinie z problemem alkoholowym wpływa na funkcjonowanie w dorosłym życiu oraz dla tych, którzy chcieliby pracować nad budowaniem poczucia własnej wartości.

Terminy spotkań: poniedziałki w godz. 18:30 – 20:30. Uczestnictwo jest bezpłatne!
Zapisy przyjmujemy telefonicznie przez Telefon Zaufania: 22 628 52 22 (poniedziałki – piątki, 18:00 – 21:00),

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w grupie pod numerem telefonu 22 628 52 22 w godz. 18–21, od poniedziałku do piątku.

Grupa jest współfinansowana ze środków m.st. Warszawa w ramach zadania: „Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych” z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2015 – 2018.

 

Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób LGBT

Grupa dla rodziców i bliskich osób LGBT

Grupa jest przeznaczona dla osób, które pragną uzyskać wsparcie i pomoc w sprawach związanych z orientacją seksualną bliskiej osoby – matek, ojców, rodzeństwa, przyjaciół/ek. Prowadzona jest przez matkę homoseksualnego mężczyzny. Grupa prowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Akceptacja.

Grupa finansowana ze środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.

Terminy spotkań: wybrane czwartki miesiąca w godz. 18:00 – 20:00; w 2017 roku:

23.02.2017 
16.03.2017
27.04.2017
25.05.2017
29.06.2017 – ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną

Kontakt: eszczesna@lambdawarszawa.org

Grupa dla seniorów/seniorek LGBT

Grupa dla seniorów/seniorek LGBT – zamknięta

Spotkania są przeznaczone dla osób starszych LGBT. Dzięki udziałowi w grupie uczestnicy_czki doświadczają w sposób wyjątkowy znaczenia relacji interpersonalnych oraz mogą czerpać inspirację i wsparcie od osób w podobnej sytuacji życiowej. Grupa daje także niezwykłą szansę stworzenia więzi wewnątrz- i międzypokoleniowych, co wraz z wymianą doświadczeń oraz uzyskiwaniem wsparcia w przeżywanych trudnościach zaowocuje poprawą jakości życia uczestniczących osób.

Spotkania odbywają się w małym gronie (6-12 osób), co zapewnia odpowiednią atmosferę. Nad całym procesem czuwa dwoje wykwalifikowanych psychologów.

Uczestniczyć w grupie mogą osoby powyżej 25 roku życia. Przeciwwskazaniem do uczestnictwa w grupie są poważne trudności psychiczne (aktywne lub niedawne psychozy, ciężkie zaburzenia afektywne).

Terminy: wtorki w godz. 12:00 – 14:00.

Grupa dla gejów

Grupa dla gejów

Zapraszamy osoby w różnym wieku do uczestniczenia w grupie spotkaniowej.
Grupa spotkaniowa to propozycja dla osób w różnym wieku które w atmosferze wzajemnego zaufania będą chciały dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Celem spotkań jest bycie w grupie i integracja ze środowiskiem w atmosferze wzajemnej akceptacji.

Termin spotkań: niedziele 18:30-20:00

Wiara i tęcza

Grupa chrześcijańska Wiara i Tęcza

Spotkania modlitewno-edukacyjne dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans, organizowane przez Grupę „Wiara i Tęcza”.

Terminy spotkań:
– 7 października 2016
– 4 listopada 2016
– 2 grudnia 2016
– 6 stycznia 2017
– 3 lutego 2017
– 3 marca 2017
– 7 kwietnia 2017
– 12 maja 2017
– 9 czerwca 2017

w godz. 18:00 – 21:00
Kontakt: witwarszawa@gmail.com