Coaching

Istotą coachingu jest wiara w indywidualny potencjał każdej osoby. Coach poprzez rozmowę pomaga klientowi odkryć swoje możliwości i potrzeby oraz znaleźć motywację do osiągnięcia celu.

Life coaching jest szczególnie pomocny dla osób, które stoją przed trudnymi decyzjami, potrzebują motywacji do podjęcia konkretnych działań lub po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu.

Prowadzony life coaching opiera się na metodzie Coach Wise.

Pierwsza sesja polega na rozpoznaniu obszarów życia, nad którymi klient_ka chce pracować oraz ustaleniu terminów i przebiegu kolejnych spotkań.

Porady udzielane są wyłącznie osobom wcześniej zapisanym. Zapisy są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem ‘Telefonu Zaufania’ lub e-mailem. Świadczone poradnictwo jest bezpłatne. Life Coaching jest finansowany ze środków własnych pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.

Godziny pracy: czwartki w godz. 18:00-20:00

Kontakt: tel. 22 628 52 22,   poniedziałek – piątek w godz. 18:00 – 21:00, e-mail: poradnictwo@lambdawarszawa.org