Żywa Biblioteka

Książki wypożyczamy, żeby zdobyć nową wiedzę lub oderwać myśli od codziennych problemów. Także tutaj, w Żywej Bibliotece. Różnica jest jedna – książkami są ludzie, a ich treścią – ich codzienność.

Każdy zainteresowany może te historie „przeczytać”, a następnie o nich podyskutować i zweryfikować swoje wyobrażenia i postawy. Żywa Biblioteka to projekt, w czasie którego udostępnia się „żywy” księgozbiór – osoby ze środowisk i grup, obarczonych stereotypami i na co dzień spotkających się z dyskryminacją.

Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są „książki” (czyli przedstawicielki_le grup dyskryminowanych), są czytelniczki_cy (czyli goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają), są także bibliotekarki_rze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczają” książki. Księgozbiór to osoby ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i na co dzień spotykają się z dyskryminacją.

Do Żywej Biblioteki może przyjść każda_y – osoby młodsze, starsze, te z wyższym wykształceniem i te które ukończyły szkołę podstawową. Dobrze jeśli ŻB odbywa się w miejscu publicznym – do którego jest łatwy dostęp. Właśnie wtedy akcja sprawdza się najlepiej i jest najbardziej skuteczna.

Organizujemy cykliczne odsłony „Żywej biblioteki” w Polsce. Dotychczas współorganizowane przez nas wydarzenia odbyły się w Bydgoszczy, Opolu, Rzeszowie i Warszawie w 2008 i 2015 roku. Organizacjom mniej doświadczonym w pracy metodą ŻB oferujemy możliwość pomocy w organizacji wydarzenia.