II Warszawski Dzień Różnorodności

Już 18 czerwca 2016 r. będzie miało miejsce warszawskie święto szacunku i akceptacji, czyli II Warszawski Dzień Różnorodności.

Liczymy, że także Was tam nie zabraknie!

Chcemy zwiększyć świadomość i wiedzę w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz przybliżyć sytuację osób należących do różnych grup mniejszościowych zamieszkujących Warszawę. 

W ramach całości udział wezmą różnego rodzaju inicjatywy i organizacje pozarządowe, działające na rzecz różnych grup społecznych – na rzecz osób starszych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób nieheteroseksualnych, osób transpłciowych, osób o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym, osób o różnym kolorze skóry, wyznaniu czy światopoglądzie.

Odbiorcami i odbiorczyniami wydarzenia będą wszystkie osoby mieszkające w Warszawie oraz osoby, które w tym czasie będą przebywały na terenie naszego miasta. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy w tym roku m.in.: żywą bibliotekę, stoiska warszawskich organizacji pozarządowych/inicjatyw, warsztaty, spotkania, gry, zabawy, koncerty.

Więcej informacji wkrótce!

Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje:

  • Dla uczestników i uczestniczek wydarzenia

>> program imprezy (wkrótce)

>> regulamin uczestnictwa (wkrótce)

  • Dla NGO i inicjatyw, które chcą zaprezentować swoją ofertę podczas wydarzenia

>> formularz zgłoszeniowy: zaproszenie do strefy NGOwersja elektroniczna (kliknij) lub wersja papierowa (*PDF i *DOC)

>> formularz zgłoszeniowy: zgłoszenie wydarzenia edukacyjnegowersja elektroniczna (kliknij) lub wersja papierowa (*PDF i *DOC)

>> regulamin uczestnictwa (wkrótce)

Kontakt:

Lambda Warszawa

>> Marta Turska – koordynatorka projektu, tel. 22 415 83 38, e-mail: mturska@lambdawarszawa.org

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

>> Agnieszka Wieczorek – specjalistka do spraw promocji, tel. 22 627 18 71, e-mail: agnieszka.wieczorek@fob.org.pl

Zadanie publiczne realizowane jest przez Stowarzyszenie Lambda-Warszawa oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

logo_biale_wspolfinansowanie