Działalność rzecznicza

Stowarzyszenie Lambda Warszawa prowadzi działania rzecznicze mające na celu przeciwdziałanie i poprawę zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Główne działania przewidziane na 2016 to:

  1. kontynuacja pracy w ramach Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanymi Uprzedzeniami oraz działanie na rzecz jej wzmocnienia.
  2. organizacja konferencji naukowej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy motywowanej uprzedzeniami. Celem konferencji będzie m.in. dyskusja na temat wzmocnienia ochrony prawnej i wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową i wiek.
  3. rozwinięcie sprawozdawczości do organizacji międzynarodowych. W szczególności plan zakłada przygotowanie i opublikowanie szczegółowych raportów na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej zgłoszonych do Lambdy Warszawa w 2015 i 2016 roku i przekazanie ich do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).
  4. zorganizowanie konferencji prasowej nt. przestępstw motywowanych uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej zgłoszonych do Lambdy Warszawa w 2015 roku.
  5. rozwijanie współpracy międzynarodowej – w szczególności z organizacjami LGBT z innych krajów oraz organizacjami zajmującymi się przemocą motywowaną uprzedzeniami na tle innych przesłanek (np. rasizm i ksenofobia).

W okresie od kwietnia 2016 do stycznia 2017 działania rzecznicze w zakresie przestępstw motywowanych uprzedzeniami realizowane są między innymi w ramach projektu „Monitoring and countering anti-LGBTQI rights and violence – cross-sectional advocacy”, finansowanego z środków Love Fund.